Een Brusselse tienerschool?

jongen en meisje in de klas

Op 1 september 2018 opent de eerste tienerschool in Brussel de deuren. Wat is een tienerschool? En waarom is een tienerschool in Brussel interessant?

Structuur op maat van de leerling
Enkele jaren kleuterschool, zes jaar lagere school en zes jaar middelbare school, dat is de structuur van ons onderwijs. De tienerschool doorbreekt die structuur. Leerlingen zullen vier jaar doorbrengen in het lager onderwijs, vier jaar in de tienerschool en vier jaar in het secundair onderwijs. De tienerschool sluit aan bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is dan ook de bedoeling om volop in te spelen op de noden, interesses en talenten van deze leeftijdsgroep.

Waarom een tienerschool?
Uit ervaring en onderzoek weten we dat jongeren bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs met heel wat uitdagingen worden geconfronteerd. Niet alleen bij de overstap zelf, maar ook bij het voorafgaand keuzeproces. We zien bijvoorbeeld dat de sociale herkomst en migratieachtergrond van een leerling mee diens studiekeuze en schoolkeuze bepalen. Daarnaast zien we dat de grootste toename van schoolachterstand zich voordoet tussen het zesde leerjaar lager onderwijs en het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. Leerlingen hebben dus niet enkel moeilijk met het keuzeproces, maar ook met de aanpassing wanneer ze in het secundair onderwijs terecht komen. De tienerschool probeert met een doorlopende aanpak en leerlijn de breuklijn tussen het lager en secundair onderwijs weg te werken. Leerlingen worden er vier jaar door hetzelfde team begeleid. Dit biedt hen de nodige continuïteit en maakt een sterke opvolging door het schoolteam mogelijk. Door in te zetten op talentontwikkeling en keuzevaardigheden worden de leerlingen voorbereid op een onderbouwde studiekeuze wanneer ze doorstromen naar de tweede graad van het secundair onderwijs.

De tienerschool en Brussel
De tienerschool biedt kansen aan alle leerlingen. Toch speelt ze ook in op de Brusselse context. Heel wat leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs hebben immers een migratieachtergrond of komen uit een kwetsbaar gezien. Bovendien groeien leerlingen in de Brusselse tienerscholen grotendeels meertalig op. Zij krijgen in de nieuwe structuur meer tijd om de schooltaal te verwerven. Momenteel speelt de taalvaardigheid van leerlingen in het zesde leerjaar een belangrijke rol bij hun oriëntatie. We zien echter dat de taalvaardigheid van de Brusselse leerlingen ook na het zesde leerjaar sterk evolueert.

Rol van OCB
Met het Onderwijscentrum Brussel streven we al jaren op verschillende manieren naar maximale ontwikkelingskansen voor de leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Het innovatieve karakter van de tienerschool sluit aan bij onze ervaring in zowel basis- als secundair onderwijs.   Het OCB zet ook heel specifiek in op deze leeftijdsgroep. Zo bieden we dit schooljaar een 6-daagse  intervisie ‘onderwijs aan tieners’ aan, naast een vorming rond sociale vaardigheidsontwikkeling bij tieners.  Nieuwe lesmaterialen worden momenteel ontwikkeld en aangekocht en zullen ter beschikking worden gesteld in de Onderwijsbibliotheek.  Daarnaast ondersteunen we ook de tienerwerking van de VGC-speelpleinen.

Meer informatie lees je in de concepttekst: Naar een tienerschool in Brussel (PDF 184KB).

Door: Elke Vanden Ende