Eigen Wijs

eigen wijs

Eigen Wijs is een methode die leraren wil helpen tieners op weg te zetten om op te groeien tot evenwichtige personen. Via Eigen Wijs geven de leraren hun leerlingen mee dat ze zelf een positieve invloed hebben op hun toekomst.

Dagelijks ervaren leraren in Brusselse scholen hoe complex het voor tieners is om op te groeien in een grootstedelijke, diverse en meertalige context. Dat scholen een rol moeten spelen in het kwalificeren van tieners, zodat ze de nodige kennis en vaardigheden opdoen om later toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, spreekt voor zich. Net zo belangrijk is echter dat ze tieners vormen tot volwaardig lid van de samenleving, zodat ze zich inschrijven in de gebruiken en gewoontes van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Bovendien moeten de tieners zichzelf ook als persoon kunnen ontwikkelen, om zelfstandig te kunnen denken en zelf beslissingen te kunnen nemen, om veerkracht te ontwikkelen en hun persoonlijke talenten te leren kennen en ontplooien. Dat kan met Eigen Wijs!

Eigen Wijs is gebaseerd op de positieve psychologie, die een aanpak levert om de kinderen op een positieve manier te leren omgaan met hun identiteit en de Brusselse samenleving waarin ze opgroeien. De doelgroep zijn de leerlingen van het 6de leerjaar (basisonderwijs), omdat zij als pubers op de drempel staan van volwassen worden. Het is belangrijk om uitgerekend hen de nodige hulpmiddelen aan te reiken om grip te krijgen op hun eigen leven. Ze leren dat ze zelf hun leven richting kunnen geven door

  • zichzelf te leren kennen;
  • ­ hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen;
  • ­ te leren omgaan met tegenslagen en veerkracht op te bouwen;
  • ­ te leren keuzes maken;
  • ­ inzicht te krijgen in de rol die anderen daarin spelen.

Er werden hiervoor activiteiten en opdrachten uitgewerkt, die je terugvindt in de vijf thema’s van Eigen Wijs:

  1. Just the beginning
  2. Wie ben ik?
  3. Wie zijn zij?
  4. Veerkracht
  5. Samen sta je sterk – Beyoutiful

Eigen Wijs bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een Bewaarboek voor de leerlingen en een website. In de handleiding staan de verschillende activiteiten beschreven, in het Bewaarboek kunnen de leerlingen visueel ervaringen, ontdekkingen, emoties en conclusies vastleggen en bewaren. De website verzamelt voor de leraren bijkomende activiteiten en mediamateriaal, achtergronden en didactische handreikingen om de activiteiten van de handleiding uit te diepen. De leerlingen vinden er het mediamateriaal dat bij de activiteiten hoort en een digitaal prikbord waarop ze kunnen communiceren met hun klas. Tot slot voorziet de website ook in wat duiding voor de ouders van de leerlingen die dit traject volgen.

Eigen Wijs is gerealiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen het Onderwijscentrum Brussel en de uitgeverij Cantal.  Het materiaal (voorlopig alleen beschikbaar voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel), werd deze week voorgesteld aan de directies en hun leraren van de derde graad.  70 directies en leraren van meer dan 40 verschillende scholen namen deel aan de infosessies en kunnen gratis gebruik maken van het lesmateriaal.