Hulp nodig? Stel je vraag!

dobbelstenen met gezichtje, vraagteken, pijl

Ook tijdens deze coronatijden kunnen Brusselse schoolteams een beroep doen op onze onderwijsondersteuners. Heb je specifieke vragen of zorgen? Contacteer rechtstreeks je onderwijsondersteuner of mail naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be.

Vlaanderenbreed wordt de website Begeleiders zonder Grenzen gelanceerd. Op deze website bundelen heel wat onderwijsbegeleiders en experten de krachten. Hun doel is om leerkrachten en directeurs met concrete onderwijsvragen zo snel mogelijk een kwaliteitsvol antwoord te bieden. Leerkrachten kunnen via de website hun vragen stellen. De vraag wordt toegekend aan een begeleider die in samenspraak met andere experten een kwaliteitsvol antwoord formuleert.

Op enkele dagen tijd slaagde dit initiatief erin 55 experts en begeleiders te verzamelen rond zes thema’s die veel vragen oproepen:

  • didactiek vanop afstand (online en offline)
  • gelijke kansen en zorg vanop afstand
  • motivatie en betrokkenheid van leerlingen
  • communicatie met alle betrokkenen
  • een school leiden en organiseren vanop afstand
  • heropstarten na corona

Naast academici en andere onderwijsprofessionals verlenen Onderwijscentrum Brussel, Schoolmakers, de pedagogische begeleidingsdiensten van het Provinciaal Onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven) structureel hun diensten.