Kansarmoede en Onderwijs

kinderen stappen op de trap

Samen zorgen dat alle kinderen aan boord blijven? Laat je inspireren door het verslag van de Inspiratiedag onderwijs en armoede, die is doorgegaan op 28 april 2016. 

Het Brussels Platform Armoede, Samenlevingsopbouw Brussel, Vrienden van het Huizeke en het Onderwijscentrum Brussel willen Brusselse leerkrachten en directies ondersteunen in het adequaat inspelen op de noden van leerlingen in (kans)armoede.  

In het voorjaar van 2017,  slaan deze partners nogmaals de handen in elkaar door een vorming aan te bieden: 'Iedereen aan boord?!'

Deze vorming staat open voor alle leraren en directies, Brede Schoolcoördinatoren uit het basis- én secundair onderwijs die kansarmoede vlugger willen herkennen en die handvaten willen om meer ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen en voor leerlingen in kansarmoede in het bijzonder.