Ketjes met Talent geven les in Brussel

scholieren in groep

Ketjes met Talent wil Brusselse scholieren laten kennismaken met het lesgeven in een Brusselse lagere school. Wie wordt door de microbe van het lesgeven gebeten en stroomt later door naar de lerarenopleiding?

Het project Lesgeven In Brussel geeft via 'Ketjes met Talent' scholieren van de derde graad secundair onderwijs de kans een activiteit uit te werken en uit te voeren op een lagere school. De jongeren bereiden deze activiteiten voor in groep, vertrekkend van hun eigen talenten. 

In 2015-2016 namen 5 scholen deel. Het voorbije schooljaar 2016-2017 namen reeds 8 secundaire scholen deel:

 • COOVI
 • GO! Atheneum Etterbeek
 • Instituut Anneessens-Funck
 • Lucernacollege
 • Lyceum Martha Somers
 • Maria Boodschaplyceum
 • Nightingale-school voor verzorging
 • Sint-Niklaasinstituut

De scholieren worden zeker niet in diep water gegooid. Ze worden begeleid door de onderwijsondersteuners van Onderwijscentrum Brussel, door Lesgeven in Brussel en uiteraard ook door hun leraren.

 • Ze krijgen tijdens de voorbereiding pedagogische en didactische tips & tricks, en zijn zo beter voorbereid om met de leerlingen aan de slag te gaan.
 • Er wordt materiaal ter beschikking gesteld: een bundel met uitgewerkte activiteiten per talent. Op die manier kunnen de jonge lesgevers vertrekken vanuit een basisactiviteit, en hier hun eigen ideeën en vaardigheden aan toevoegen. Dan wordt de activiteit ook écht iets van hen.
 • Uitwisseling tussen de scholieren is verrijkend om de activiteit wat bij te sturen indien nodig.

Enkele scholieren (lesgevers) verwoordden achteraf de leukste momenten van het project:

 • "Wanneer de kinderen heel enthousiast waren in het begin van de activiteit."
 • "Wanneer ze hun presentatie voor de klas brachten op het einde van de les."
 • "Toen ze trots waren op hun eindresultaat."
 • "Het leren aan de kinderen."
 • "De leerlingen helpen met filmpjes maken."
 • "Het moment waarop ze mij vroegen of ze dit elke week konden doen."

Na evaluatie met de scholieren, blijkt dat de meeste van de deelnemers echt wel hebben nagedacht of de lerarenopleiding iets voor hen is. Een aantal van hen gaf ook aan de lerarenopleiding serieus te overwegen. 

Zien jullie je scholieren van de derde graad secundair meedraaien in het project 'Ketjes met Talent'? In september 2017 zal je een infofolder ontvangen. In oktober nemen onderwijsondersteuners van het OCB contact op en heb je de mogelijkheid om in te stappen in het project.

​Graag nu al meer info?  info@lesgeveninbrussel.be