Leerlabo Lesgeven aan tieners: digitaal!

zwart-witfoto van vrouw met knotje voor scherm

Door de strengere coronamaatregelen zijn we genoodzaakt de eerste sessie van het leerlabo Lesgeven aan tieners op woensdag 21 oktober 2020 te annuleren. We vervangen deze sessie door een digitaal leerlabo. Dit wordt gespreid over 3 woensdagen van 13.00 tot 15.30 uur (met een kleine pauze tussenin).

De tweede sessie van het leerlabo zal bij versoepeling van de maatregelen plaatsvinden op woensdag 13 januari 2021 van 9.00 tot 16.00 uur in het Onderwijscentrum Brussel.  Als de coronamaatregelen dit niet toelaten, vervangen we dit ook door een digitaal leerlabo gespreid over 3 woensdagen.

Deze digitale sessies zijn bedoeld voor alle leerkrachten die werken met tieners van 10 tot 14 jaar en graag meer willen betekenen voor hun leerlingen. Doorheen de sessies raken we verschillende bouwstenen van onderwijs aan tieners aan. Op basis van recente wetenschappelijke inzichten verdiepen we ons telkens in een ander thema waarna we tijd voorzien om over eigen praktijkervaringen terug te koppelen en vragen te stellen. De focus ligt op een krachtige didactiek en concrete vertaling naar de eigen klaspraktijk om zo tieners te begeleiden bij het ontwikkelen van hun mogelijkheden en hen te ondersteunen bij hun school- en studiekeuzeproces.

Dit leerlabo is een samenwerking tussen het Onderwijscentrum Brussel en Schoolmakers.

Meer info en inschrijven