Lente in de Onderwijsbibliotheek

Studenten in  bibliotheek

Was het nu winderig, regenachtig of zonnig? Tijdens de paasvakantie druppelden bezoekers binnen in de Onderwijsbibliotheek. Al snuisterend, fluisterend en ontdekkend...

 

Een leerkracht van het secundair onderwijs zoekt achtergrondinfo over klasmanagement. Een kleuterjuf en een zorgleerkracht komen elk een reservatie ophalen.

  • Wisten jullie dat je na je eerste bezoek aan de Onderwijsbibliotheek via de catalogus kan inloggen (rijksregisternummer en geboortedatum) en 3 uitgeleende  materialen reserveren? Zodra deze materialen terug komen, word je via email verwittigd en ligt het 2 weken voor jou aan de kant.
  • ... dat we op het gelijkvloers ook een aanbod hebben voor leraren van het secundair onderwijs? Taalmethodes Nederlands, materialen voor Project Algemene Vakken en achtergrondliteratuur.

Een studente kleuteronderwijs zoekt naar materiaal rond diversiteit en kansarmoede. Even later komt een collega even langs om een inzagepakket van een nieuwe taalmethode lager onderwijs ter hand te nemen. Kleuterjuffen uit Ganshoren komen een taalmethode inkijken omdat ze deze op school willen aankopen.

  • Om nieuwe lesmethoden beter te leren kennen, doen de medewerkers van OCB hun best om deze snel in de Onderwijsbibliotheek Brussel ter beschikking te stellen...
  • Je kan 10 materialen per persoon uitlenen voor 4 weken

Verschillende bezoekers komen met een idee voor taal of wiskunde naar de Onderwijsbibliotheek en nemen af en toe nog iets extra mee 'in de kijker'...

  • Suggesties van lesmateriaal kunnen steeds doorgegeven worden aan de uitleenbalie of via email: onderwijsbibliotheek@vgc.be
  • Boekjes en materiaal staan vaak 'in de kijker' maar aarzel niet om deze ook uit te lenen! Wekelijks komt er nieuw lesmateriaal of achtergrondliteratuur binnen. 

Studenten spreken af in kleine groep om een bepaald thema van wereldoriëntatie uit te werken. Sommige bezoekers brengen materiaal binnen en beloven plechtig voorlopig even niets uit te lenen, maar toch... Dat blijkt moeilijker dan gedacht!

  • Je kan van dinsdag t.e.m donderdag gewoon om 10u binnenlopen en zoeken en snuisteren tot 17u... op vrijdag tot 13u. Een groepsbezoek kan op afspraak.