lift BRUSSEL

logo lift Brussel

lift BRUSSEL is een nieuwe Brusselse werking voor jongeren die vroegtijdig de school verlaten zonder diploma en toch nog een diploma secundair onderwijs willen halen.

Het Onderwijscentrum Brussel ontwikkelde het basisconcept voor dit nieuwe Brusselse model. CVO Lethas ging met dit concept aan de slag en startte in het voorjaar 2019 lift BRUSSEL op.

Het project lift BRUSSEL biedt jongeren een alternatieve leerweg aan. Het gaat hierbij over een concept van blended learning: een combinatie van face-to-face onderwijs met open, flexibele, elektronische vormen van leren en afstandsleren.  De bedoeling is om jongeren te begeleiden en te helpen om een diploma secundair onderwijs te behalen via de Vlaamse examencommissie of via het secundair volwassenenonderwijs (vroegere tweedekansonderwijs). Per semester wil lift BRUSSEL een dertigtal jongeren-cursisten begeleiden.

lift BRUSSEL wordt speciaal opgezet voor jongeren vanaf 16 jaar die uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel komen.

Om dit alles mogelijk te maken krijgt CVO Lethas financiële en logistieke steun van de VGC. Het Onderwijscentrum Brussel zorgt voor inhoudelijke ondersteuning en advies.

Meer info: http://liftbrussel.brussels/