NIEUW: Groeiboek Anderstalige Nieuwkomers

Brochure Groeiboek Anderstalige Nieuwkomers

Het Onderwijscentrum Brussel heeft vanuit haar intervisiewerking een handreiking ontwikkeld, met en voor leraren die werken met anderstalige nieuwkomers.

Deze bundel leunt aan bij de vorming: 'Een Anderstalige Nieuwkomer? Oh(n)jee!' en kwam tot stand via de samenwerking tussen onderwijsondersteuners, leraren, deskundigen en externe partners. Het dient als 'draaiboek' en biedt steun aan iedereen die zorg wil dragen voor anderstalige nieuwkomers. 

De opbouw ervan volgt het proces dat een school doorloopt wanneer een anderstalige nieuwkomer zich aanmeldt. Na het algemeen wettelijk kader rond anderstalige nieuwkomers, zoomen we in op de communicatie met de ouders en op de 'plaats' die we de anderstalige nieuwkomer toekennen. Vervolgens nemen we de pedagogisch-didactische aanpak en ondersteuning onder de loep.

Vind Het Groeiboek Anderstalige Nieuwkomers online. Sinds mei 2019 zijn er twee updates: materialen en partners

De vele leermiddelen en materialen kan je terugvinden in de catalogus van de Onderwijsbibliotheek en er gratis ontlenen.

Wil je tijdens de paasvakantie of zomervakantie meewerken om anderstalige nieuwkomers een rijk taalbad Nederlands te geven? Informeer je bij de Brusselse Lenteschool en Zomerschool, speelplein voor anderstalige nieuwkomers.

Voor de leraren en directies van het secundair onderwijs, biedt het Centrum voor Taal en Onderwijs een bundel rond begeleiding in de OKAN-klas.