Nieuwe gids Duidelijk Nederlands op school

workshop met leerkrachten en ouders

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het welbevinden van de leerlingen en ook op de schoolprestaties en de werkhouding. Daarom is  het voor scholen belangrijk om te investeren in de samenwerking en communicatie met ouders.

Nu is er een nieuw instrument om schoolteams hierbij te helpen. De gids Duidelijk Nederlands op School werd vandaag gepresenteerd in de vrije basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Anderlecht. De gids is ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel, in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel en op initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In mei krijgen alle Nederlandstalige scholen in Brussel deze nieuwe gids. Hij bestaat in 2 versies: een voor basisscholen en een voor secundaire scholen.

De gids bevat tips om vlotter te communiceren met anderstalige ouders en is opgebouwd rond verschillende thema’s. Zo vind je snel tips terug rond een rondleiding op de school, communiceren tijdens het oudercontact en zelfs voor slechtnieuwsgesprekken. Achteraan zijn de belangrijkste tips samengevat in handige checklists. Op de website van het Huis van het Nederlands kan je het boekje thema per thema downloaden.

Om de tips nog beter om te zetten in de praktijk organiseert Het Huis van het Nederlands workshops ‘Duidelijk Nederlands’ voor scholen. De gids en de workshops zijn een extra hulp voor de leerkrachten naast de ondersteuningstrajecten van onze onderwijsondersteuners. Zo worden anderstalige ouders meer betrokken bij de scholen.

In de pers

Gids helpt bij communicatie met anderstalige ouders in Brusselse scholen