Nieuwe stand van zaken ‘Inschrijven in Brussel’

logo inschrijven in Brussel

De Vlaamse regering bereikte in september een akkoord over een nieuw inschrijvingsrecht in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel.  Ondertussen werd duidelijk dat er geen nieuwe inschrijvingsprocedure zal worden doorgevoerd voor 2019-2020. Zowel de inschrijvingen voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs gaan door zoals oorspronkelijk gepland.

De website inschrijveninbrussel.be werd geactualiseerd op basis van deze nieuwe situatie.  Je vindt er alle praktische informatie over de inschrijvingsprocedure.

Vragen over de inschrijvingsprocedure?

www.inschrijveninbrussel.be

Lokaal Overleg Platform (LOP) Brussel Basisonderwijs
Telefoon: 02 553 30 20
E-mail: lop.brussel@vlaanderen.be

Lokaal Overleg Platform (LOP) Brussel Secundair Onderwijs
Telefoon: 02 553 05 82
E-mail: lopbrussel.secundair@vlaanderen.be