OCB helpt leerkrachten tot in de klas

Onderwijsondersteuner aan het voorbereiden

In deze complexe tijden bieden wij steun en ondersteuning op maat van de scholen en de leerkrachten. Om achterstanden bij leerlingen weg te werken, helpen we de leerkrachten van het basisonderwijs en secundair onderwijs tot in de klas.

OCB-ondersteuning wanneer de scholen gesloten zijn

Tijdens deze complexe onderwijsperiode ondersteunen we de Brusselse scholen noodgedwongen vanop afstand. Een aantal thema’s zijn voor onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context in deze periode cruciaal: omgaan met anderstaligheid, afstandsleren bij kansarme en kwetsbare leerlingen, contact houden met een diverse ouderpopulatie.  

Dit betekent dat scholen meer dan ooit moeten inzetten op taalonderwijs Nederlands, differentiatie, schakeljaren, ouderbetrokkenheid …  We bieden de school op deze vlakken tips, adviezen en ondersteuning. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe instrumenten, materialen en tools voor de scholen, bijvoorbeeld tips over aanlooplessen bij meertalige leerlingengroepen, leerlingen motiveren bij afstandsleren.

De Onderwijsbibliotheek blijft open om leerkrachten toe te laten materialen te ontlenen om hun afstandsonderwijs voor te bereiden. De afspraken hierover vind je in het bericht Onderwijsbibliotheek: uitlenen na afspraak.

OCB biedt onderwijskundige hulp aan scholen wanneer ze opnieuw openen

Om achterstanden te overbruggen en de nood van voldoende onderwijskundig personeel op te vangen, kunnen onze onderwijsondersteuners na 18 mei tijdelijk worden ingezet op onderwijskundige taken. Voorbeelden van deze taken zijn taalonderwijs, versterken van differentiatiemaatregelen, wegwerken van achterstanden.

Enkele concrete voorbeelden zijn:

  • De onderwijsondersteuner neemt een klasgroep over: de klas wordt opgesplitst in twee groepen die simultaan les krijgen via live-streaming, de onderwijsondersteuner helpt een van de klasgroepen.
  • De onderwijsondersteuner wordt ingeschakeld als tweede leerkracht in de klas, al dan niet in een vorm van coteaching om meer differentiatie mogelijk te maken.
  • De onderwijsondersteuner neemt remediërende of preteaching taken op voor leerlingen die belangrijke achterstanden hebben opgelopen.

Deze aanpak is tijdelijk en wordt georganiseerd in nauw overleg met de directie, het zorgteam en de leerkrachten.

Onderwijsondersteuners begeleiden meerdere scholen en kunnen niet in al hun scholen fysiek aanwezig zijn. Daarom worden de scholen geselecteerd op basis van hun reële noden zoals het aantal niet bereikte en kwetsbare leerlingen en de mogelijkheden van het schoolteam. De andere scholen krijgen verder begeleiding vanop afstand.

Deze aangepaste werking loopt ook volgend schooljaar verder. Het Onderwijscentrum Brussel wil naast haar gewone schoolondersteuning blijvend ruimte creëren om opgelopen achterstanden bij leerlingen weg te werken.

Leerlingen en leerkrachten, die zich de voorbije maanden heel hard inzetten, verdienen onze extra ondersteuning!

In de pers

Persbericht

BRUZZ

https://www.bruzz.be/onderwijs/brusselse-leerkrachten-krijgen-extra-ondersteunend-personeel-2020-04-28

VRT

liveblog vrt nws 28 april 2020 (PDF 318.88 KB)

La Dernière Heure

https://www.dhnet.be/actu/belgique/deconfinement-les-enseignants-neerlandophones-de-bruxelles-pourront-etre-aides-par-80-assistants-5ea82273d8ad58632c84d94f

RTBF

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_coronavirus-les-enseignants-neerlandophones-de-bruxelles-pourront-etre-aides-par-80-assistants?id=10491132

bx1

https://bx1.be/news/les-enseignants-neerlandophones-de-bruxelles-pourront-etre-aides-par-80-assistants/

Het Nieuwsblad

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200428_04937243