Ondersteuningstool Brede School

visnet opgehangen aan plafond met papieren speech bubbles

Ondersteuningstool Brede School online voor iedereen

De ondersteuningstool Brede school is vanaf vandaag online toegankelijk voor iedereen: onderwijsbegeleiders, bredeschoolcoördinatoren én partners.

Geloof ook jij dat er in elke ket die maximale groeikansen krijgt, een lerende en sociaal verantwoordelijke Brusselaar schuilt? Neem ook jij de integrale ontwikkeling van onze ketten als vertrekpunt en als toetssteen? Ontdek de ondersteuningstool Brede School van het Onderwijscentrum Brussel: een online groeipad met praktijkvoorbeelden, methodieken voor (zelf)evaluatie en collegiale visitatie, competenties en rollen van de coördinator, wetenschappelijke inzichten …

Wat is er nieuw? 

Breed leren in de Brede Scholen:

  • methodieken: drieluik: van leerplandoelen tot breed leren-traject, mix bouwstenen met het breed leren-mengpaneel, Op expeditie met je schoolteam
  • praktijkvoorbeelden : Leerkrachten op stap in hun schoolbuurt

Praktijkvoorbeelden uit Brusselse Brede Scholen:

  • samenwerkingen tussen Brede Scholen in vijf Brusselse gemeenten
  • Kijk eens over het muurtje Noordwijk
  • Kijk eens over het muurtje De Verrekijker

De tool is het resultaat van 10 jaar cocreatie van het Onderwijscentrum Brussel met de Brusselse Brede Scholen (en hun partners) en contacten uit binnen- en buitenland (Nederland, Canada, UK). De website evolueert in interactie met de Brede Scholen op het ritme van de Brusselse uitdagingen.

De ondersteuningstool werd ontwikkeld in samenwerking met  het Steunpunt Diversiteit & Leren, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Onderwijscentrum Brussel sinds 2015.

We bedanken de Brede Scholen voor hun medewerking aan het onderzoek en hun inspiratie!