Onderwijsbibliotheek: uitlenen na afspraak

boeken in onderwijsbibliotheek

Onze Brusselse leerkrachten doen heel wat inspanningen om alle leerlingen nieuwe leerkansen te bieden via boeiende, maar haalbare taken voor de leerlingen én de ouders. Leerkrachten en scholen kunnen in deze periode verder een beroep doen op de ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel.

Onderwijsbibliotheek

Leerkrachten die dringend nood hebben aan specifieke leermiddelen, kunnen die via e-mail reserveren en na afspraak komen ophalen.

Werkwijze:

  • Bekijk in de catalogus of het leermiddel aanwezig is.
  • Is het materiaal beschikbaar? Stuur een e-mail naar onderwijsbibliotheek@vgc.be om dit klaar te leggen.
  • Zodra het materiaal klaarligt, sturen we je een mail.
  • Je kunt het materiaal komen ophalen, elke werkdag tussen 9.00 u en 15.00 u.

Ondersteuning

Onze onderwijsondersteuners kunnen je helpen om in deze periode om te gaan met uitdagingen zoals anderstaligheid, kansarme en kwetsbare leerlingen, leerlingen met specifieke noden, sociaal-emotionele uitdagingen, ouderbetrokkenheid. Wat betekent dit bij afstandsleren en aanlooplessen?

Ook bij de voorbereiding van de heropstart van de school, de aanpak van differentiatie, het opvangen van leerachterstanden kun je terecht bij onze ondersteuners.

Heb je specifieke vragen of zorgen? Contacteer rechtstreeks je onderwijsondersteuner of mail naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be.