Onderwijscentrum Brussel en Indivo ondersteunen inclusie op de VGC-speelpleinen

speelplein

We vinden het belangrijk dat kinderen met speciale noden welkom zijn op onze speelpleinen.  Daarom ontwikkelde het OCB samen met Indivo een werking om inclusie mogelijk te maken en zo vlot mogelijk te laten verlopen.  Zo voorzien we vorming voor speelpleinbegeleiders, hebben we contacten met de ouders, bekijken we hoe drempels kunnen verlaagd worden of aanpassingen kunnen gebeuren.

Bij de aanvraag voor een kind met specifieke noden neemt vzw Indivo contact op met de ouders om de noden van het kind in kaart te brengen. Het Onderwijscentrum Brussel analyseert samen met de eindverantwoordelijke van het speelplein de draagkracht van het plein om tegemoet te komen aan de behoeften van het kind. Het Onderwijscentrum Brussel doet op basis van deze analyse een voorstel van ondersteuning.

De VGC-speelpleinen hebben ook een inclusiebegeleider, die ervoor zorgt dat elk kind volwaardig en evenwaardig kan meedoen op het speelplein.

Lees hier het persbericht (PDF 108,1KB)