Onderwijscentrum Brussel gaat aan de slag met voorstellen van leerkrachten

Tijdens de 'Ronde van Brussel werden 18 scholen bevraagd.

Ouderbetrokkenheid stimuleren, startende leerkrachten beter voorbereiden en blijven inzetten op vorming en ondersteuning. Dat zijn slechts enkele van de ideeën die voortkomen uit de ‘Ronde van Brussel’, een grote bevraging van leerkrachten en directies in het Brussels Nederlandstalig Onderwijs. Onderwijscentrum Brussel gaat er meteen mee aan de slag.

Begin 2020 organiseerde Brussels minister Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, een ‘Ronde van Brussel’. Daarbij werd aan 345 Brusselse leerkrachten en directies gevraagd hoe het  Nederlandstalig onderwijs in Brussel nog beter kan. Zij werden bevraagd over allerlei onderwerpen, zoals meertaligheid, infrastructuur, ouderbetrokkenheid, leerkrachtentekort, enz. Ook scholen die niet gekozen waren, konden hun voorstellen inleveren. In totaal 170 leerkrachten stuurden een suggestie door.

Alle ideeën zijn nu gebundeld in een magazine dat naar alle Nederlandstalige scholen in Brussel verstuurd wordt. Met een aantal daarvan gaan we bij Onderwijscentrum Brussel meteen aan de slag:

• Werk samen met de lerarenopleidingen zodat leerkrachten beter voorbereid en beter begeleid kunnen starten op de werkvoer.
• Blijf inzetten op vorming en ondersteuning van schoolteams en vooral op uitwisseling en expertisedeling tussen scholen. Versterk de inspanningen waar nodig.
• Verken en ondersteun pedagogisch en didactisch vernieuwende initiatieven.
• Stimuleer ouderbetrokkenheid en werk aan positieve communicatie met ouders.

De aanbevelingen zitten ook vervat in het nieuw strategisch meerjarenplan van de VGC. Leerkrachten die intussen nog een tip of goede praktijkvoorbeeld hebben, kunnen die nog altijd doorsturen via deze website.

Het volledige magazine kan je online lezen via deze link. Het magazine downloaden of een papieren exemplaar bestellen kan hier.