Onderwijscentrum Brussel zoekt 2 onderwijsondersteuners (geco-statuut)

OCB vorming

Het Onderwijscentrum Brussel heeft 2 vacatures onderwijsondersteuner.  Een onderwijsondersteuner gaat als coach en expert aan de slag met schoolteams (en bredeschoolcoördinatoren, speelpleinmedewerkers). Hij/zij begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. De onderwijsondersteuner bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs, breed leren, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit, meertaligheid en armoede,…

  • Communiceer en functioneer jij vlot binnen een netwerk van diverse organisaties (scholen, brede scholen, begeleidingsdiensten,…)?
  • Heb je ervaring met het ondersteunen/coachen van en het vorming geven aan leraren, directies, zorgcoördinatoren, speelpleinmedewerkers,…? Hou je hierbij rekening met lokale context?
  • Kan je relativerend en diplomatisch optreden bij onvoorziene omstandigheden met aandacht voor vertrouwelijkheid?
  • Heb je een verfrissende kijk op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind?
  • Heb je ervaring met diverse groepen en oog voor de noden van kinderen uit kansarme gezinnen?
  • Ga je creatief om met taal en meertaligheid van kinderen en hun ouders?
  • Hou je ervan samen te werken in team en kan je ook zelfstandig aan de slag?
  • ...

Dan is deze job zeker iets voor jou !

Lees hier de functiebeschrijving, de voorwaarden en de sollicitatieprocedure (PDF, 165 KB) !