Onderwijsvernieuwingen en de vormingen van OCB

kinderen spelen op de speelplaats: touwtrekken

Minister Gatz, collegelid van de VGC bevoegd voor onderwijs en scholenbouw, stelt op deze eerste schooldag enkele vernieuwende onderwijsaanpakken voor.

(zie persbericht - PDF 179.84 KB).

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt en vormt scholen op het vlak van deze vernieuwingen:

Leerlabo lesgeven aan tieners

Dit leerlabo is bedoeld voor alle Brusselse leerkrachten die werken met tieners van 10 tot 14 jaar. De focus ligt op een warme overgang voor alle leerlingen van basis naar secundair.

Met een groep collega’s verdiepen we ons in de bouwstenen van onderwijs aan tieners. Daarna gaan we met die inzichten concreet aan de slag. We versterken lesmaterialen en creëren tijd en ruimte om samen nieuwe zaken uit te proberen.

Voor dit leerlabo werkt OCB samen met Schoolmakers.

Meer info en inschrijven

Meertaligheid in de Brusselse scholen

Brusselse leerlingen hebben diverse thuistalen, kennen het Nederlands als schooltaal en komen in contact met verschillende omgevingstalen.

In deze vorming leer je de klaspraktijk af te stemmen op die meertalige realiteit. Hoe verloopt de meertalige taalontwikkeling? Welke invloed hebben thuistalen op het leren van de schooltaal? Hoe het taalrepertoire van de leerlingen te gebruiken en in te spelen op de talige diversiteit?

Meer info en inschrijven

Vormingen transitie

Vlotte overstap van voorschoolse opvang naar kleuterklas

We bespreken we de talrijke overstappen die een jong kind maakt met de focus op de overgang van kinderdagverblijf naar school. Daarbij kijken we door de ogen van het kind.

Zo zoeken we naar meer warmte en meer continuïteit bij elke overstap. Wat betekent de overgang naar de kleuterschool? Hoe kan je deze overgang verzachten? Hoe realiseer je het samenspel van zorg en leren?

Meer info en inschrijven

Overgang van derde kleuterklas naar eerste leerjaar

De overstap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar is een belangrijke fase in de ontwikkeling van onze Brusselse ketjes. Tijdens de vorming zoek je actief naar manieren om de overgang in je eigen klas- en schoolwerking vlot te laten verlopen.

Wat betekent dit overgangsmoment van derde kleuterklas naar eerste leerjaar voor Brusselse kinderen? Waarom is transitie moeilijker bij kinderen in kansarmoede? Hoe betrek je ouders?

Meer info en inschrijven