Online OCB-dag: Nieuwe accenten na een uitdagend jaar

Online OCB-dag

De online OCB-dag was er dit jaar één van vooruit kijken en terugblikken. Corona plaatste het Brussels onderwijs en OCB voor heel wat uitdagingen. Dat belette niet dat er een resem nieuwe initiatieven op poten werd gezet. Hier vind je alvast een kort overzicht.

Door corona kon de jaarlijkse OCB-dag opnieuw niet fysiek doorgaan. Maar om iedereen de kans te geven om op de hoogte te blijven van de nieuwe elementen binnen de werking van OCB kwamen we online samen. Brussels minister Sven Gatz, binnen het VGC-college bevoegd voor Onderwijs, mocht de spits afbijten en alvast de deelnemers bedanken voor hun werk in een zeer uitdagend jaar.

Onderwijscentrum Brussel legde in het afgelopen schooljaar een aantal belangrijke nieuwe accenten. Daarbij werd vooral ingezet op uitwisseling, het delen van expertise en het aanrijken van tools en materialen. De leidraad daarbij was het principe van Urban Education, waarbij de focus ligt op lesgeven in een stedelijke omgeving
Voor het schooljaar 2021-2022 zal die lijn worden doorgetrokken. Een voorbeeld is de opzet van nieuwe vormingen over taalonderwijs en daaraan gekoppeld de website brusselvoltaal.be. Ook de omgang met armoede in de klas krijgt aandacht. Ten slotte is er de opleiding stadsleerkracht, die leerkrachten helpt omgaan met de uitdagingen van lesgeven in de grootstad.

Het komende schooljaar zal OCB een aantal specifieke initiatieven op poten zetten. Een goed voorbeeld daarvan is het Brussels onderwijsfestival, dat het Brussels Nederlandstalig op een positieve manier in beeld brengt. Je kunt alvast 26 maart 2022 in je agenda blokkeren.
De hele presentatie kan je hier herbekijken.