Pakket 'Vroege Vogels'

Campagne Vroege Vogels

Hoe scholen ouders en kinderen op een positieve manier kunnen stimuleren om elke dag op tijd te komen. 

Conclusies van onderwijsonderzoeken geven aan dat kinderen die vanaf jonge leeftijd regelmatig naar school komen, meer kansen hebben op een succesvolle (school)loopbaan. Regelmatig naar school komen, zorgt ervoor dat jonge kinderen meer betrokken zijn bij de gebeurtenissen in de klas. De kinderen voelen zich beter en veiliger op school als ze vanaf het begin van de dag aanwezig zijn. De juf vertelt met liedjes, plaatjes, een kringgesprek en een klaspop hoe de schooldag zal verlopen. Daarom moedigen scholen ouders en leerlingen aan om op tijd te komen.

Een voorbeeld van een school in Anderlecht :

  •  Sommige leerlingen kwamen regelmatig te laat. Met behulp van het pakket “vroege vogels” en de hulp van het OCB, pakten we dit op een positieve, stimulerende manier aan. Zo gingen de kinderen meteen naar de klas waardoor de leerkrachten en de ouders nog kort met elkaar konden praten. De lessen konden dan ook op tijd beginnen.
  • Er vonden twee actieweken plaats, één in het begin van het schooljaar en één vlak na de krokusvakantie. In de eerste actieweek stimuleerde de school de leerlingen op tijd te komen met behulp van het materiaal van “vroege vogels”. In de tweede actieweek kregen de kinderen eerst een flyer mee naar huis waarop het aanvangsuur nog ’s werd vermeld. 
  • Op maandag stonden twee leerkrachten met grote klokken aan de schoolpoort om de ouders die op tijd waren een bedankingskaartje te overhandigen. Dinsdag, woensdag en donderdag mochten de kinderen hun duim stempelen op een puzzelstuk. Op vrijdag werden de puzzelstukken samen gezet en werd hierdoor een grote wekker onthuld.
  • Tegelijkertijd werd er ook een ‘fotosessie’ georganiseerd waar de kinderen een foto konden nemen met leuke attributen. Deze foto’s werden daarna gebruikt om de wekker te bekleden en werden ook op facebook geplaatst. De wekker met de foto’s zorgde wekenlang voor heel wat kijkplezier bij ouders en kinderen in de inkomhal.
  • Gedurende heel de week werd ook het aantal ‘op-tijd-komers’  geregistreerd en gevisualiseerd in de inkomhal. Dit zorgde voor een toename van het aantal kinderen dat op tijd kwam. We zagen een duidelijke en positieve evolutie in de loop van de week.
  • Met families waarvan de kinderen toch nog te laat kwamen, organiseerden de leerkrachten gesprekken met leerlingen en ouders om oorzaken hiervan te achterhalen. Treuzelt het kind vaak ’s morgens? Is het organiseren moeilijk voor de ouders? … Elk verhaal is anders en vraagt om een gepaste, doelgerichte en gedifferentieerde reactie.

Met dit verhaal willen we graag andere scholen en ouders inspireren om op een positieve manier kinderen te helpen met op tijd komen op school. Bekijk de informatie over het pakket “vroege vogels” en andere literatuur.