Steun en ondersteuning op maat

informatie op wand over ondersteuning in secundaire scholen

Het Onderwijscentrum Brussel besliste om naast de reguliere professionaliseringstrajecten (lange termijn) opnieuw in te spelen op urgente en actuele noden van scholen (korte termijn).  Deze werking wordt na de verlengde herfstvakantie voortgezet.

Begin september startten de onderwijsondersteuners op verschillende scholen ondersteuningstrajecten op. Daarnaast gaven ze ook veel aandacht aan het in kaart brengen van achterstanden bij leerlingen. Al snel stelden ze vast dat het een complex schooljaar zou worden: leerkrachten die uitvallen, leerlingen, klassen en zelfs scholen in quarantaine, achterstanden bij leerlingen …

Om achterstanden te overbruggen en de nood van voldoende onderwijskundig personeel op te vangen, schakelden onderwijsondersteuners dit schooljaar over op onderwijskundige taken. Voorbeelden zijn helpen bij het taalonderwijs, versterken van differentiatiemaatregelen en wegwerken van achterstanden.

Concreet nemen onze onderwijsondersteuners taken op zoals:

  • een klasgroep overnemen
  • de tweede leerkracht in de klas, al dan niet in een vorm van coteaching om meer differentiatie mogelijk te maken
  • remediërende taken voor leerlingen die belangrijke achterstanden hebben opgelopen
  • bijspringen om het afstandsonderwijs concreet vorm te geven

Deze aanpak is tijdelijk en wordt georganiseerd in nauw overleg met de directie, het zorgteam en de leerkrachten.

Leerlingen en leerkrachten verdienen deze extra ondersteuning!