Talentboost Zomer: taalbad voor anderstalige nieuwkomers

Talentboost

Gedurende de hele maand juli kunnen jonge anderstalige nieuwkomers hun Nederlands bijspijkeren op Talentboost Zomer. Op verschillende plaatsen in het Brussels Gewest worden zulke initiatieven opgezet door Onderwijscentrum Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Talentboost zomer is een project met taalstimulerende activiteiten: kinderen van zes tot en met twaalf jaar leren al spelend Nederlands, met de nadruk op mondelinge vaardigheden. In een taalrijke omgeving kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Kinderen die ingeschreven zijn, nemen vier weken deel aan de Talentboost zomer.

Een gemotiveerd animatorenteam werkt een divers en uitdagend activiteitenaanbod uit dat aansluit bij de leefwereld en de talenten van de kinderen. Talentboost richt zich in de eerste plaats op anderstalige nieuwkomers: kinderen van niet-Belgische nationaliteit die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands, aansluiten.

OCB is ook nog op zoek naar animatoren voor de Talentboost. Ben je geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op deze pagina.