Verslag inspiratiedag Brede School 2015

knutselend meisje met blauwe verf op de hand

Op 28 april 2015 namen 150 geïnteresseerden uit onderwijs, jeugd, welzijn, sport, cultuur,…  deel aan de Inspiratiedag Brede School in Brussel en Kent in het VGC-administratiehuis.

OCB, GO!  en 4 Brusselse Brede Scholen werkten de afgelopen jaren 2 jaar samen met partners uit Kent, Engeland tijdens het GAMESproject.

Deelnemers uit Brussel en Vlaanderen kregen toelichting over de resultaten, bekeken de projectfilm en gingen in dialoog met experts uit Brussel en Kent. Ze ontdekten inspirerende praktijkvoorbeelden over gedeeld leiderschap, werken aan een veilig leer- en leefklimaat, ouderbetrokkenheid, breed leren en kwaliteitsontwikkeling.

Hieronder vindt  u:

Plenaire sessie

Garry Ratcliffe , Galaxy Federation, Our journey so far.

Workshop 1 - Gedeeld leiderschap

Garry Ratcliffe, Galaxy Federation
Els Dittrich, Brede School Noord

Workshop 2 - Ouders als partners

Leon Dawson, Temple Hill Primary School
Wim Vandenbrulle, Sint-Lukas Basisschool

Workshop 3 - Breed leren

Emma Jenkins, Kent Children’s University
Lorraine Hughes, Westcourt Primary School
Dany Van Bossuyt,  Basisschool De Kleurdoos    
Rita Janssens , Basisschool Nellie Melba
Liselot Van Bellinghen, Brede School Nellie Melba

Workshop  4 - Werken aan een veilige leer- en leefomgeving

Kim Shubrook, Westcourt Primary School
Richard Moore, Galaxy Federation
Fien Sambaer, Brede School Buiten de Lijntjes
Geert Meys, IBO De Buiteling & Koen Spolspoel, Brede School Nieuwland

Workshop 5 - Kijkwijzer 2.0, methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen

Linda Leith, Canterbury Christ Church University
An Claeys, Onderwijscentrum Brussel & Wilfried De Rijck, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kijkwijzer 2.0