VGC-Speelpleinen en OCB lanceren campagne ‘Hier Spelen we met Taal’

Hier Spelen we met Taal

Deze zomer gaan de VGC-speelpleinen voor de eerste keer aan de slag met het nieuwe thema ‘Hier Spelen we met Taal’. Dit project werd uitgewerkt door Onderwijscentrum Brussel en de VGC-speelpleinen, met de steun van de Vlaamse overheid. Daarmee ligt dit jaar, nog meer dan anders, de focus op talige speelpleinen.

De bedoeling is om kinderen op de speelpleinen meer in contact te brengen met taal en hen die ook zo veel mogelijk te laten gebruiken. Zo wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin een kind zonder angst zijn taal kan gebruiken en die tegelijk kansen biedt om de taalvaardigheid aan te scherpen. Dat gaat daarbij in de eerste plaats om het Nederlands, maar andere talen niet uit het oog worden niet uit het oog verloren.

Hoe werkt ‘Hier Spelen we met Taal’? In de eerste plaats worden animatoren ondersteund met workshops, coaching en materiaal. Zij moeten er immers voor zorgen dat kinderen zoveel mogelijk taal te horen krijgen en gebruiken. Niet alleen tijdens het spel, maar ook in vrije momenten. De ondersteuning gebeurt met filmpjes met praktische tips of bijvoorbeeld een spelbundel met taaltips.

Daarnaast wordt ingezet op de omgeving van het kind. De ouders worden betrokken via kaartjes die ze meekrijgen naar huis en waar een handige taaltip in verwerkt zit. Zo blijft het gesprek aan de gang, ook al is het speelplein voorbij. Alle materiaal en tips worden ten slotte gebundeld op www.spelenmettaal.be.