Wij zijn klaar! Laat ze maar komen …

kind schrijft met kleurpotloden in een schrift

Lees de getuigenis van onderwijsondersteuner Marie over onderwijskundige hulp in het buitengewoon onderwijs tijdens deze complexe tijden.

Op donderdag 14 mei stond een heel team, met mondmaskers, klaar om de klassen ‘coronaklaar’ te maken en om de opstart van de paarse en de limoenklas voor te bereiden.

Alle richtlijnen werden gevisualiseerd: de kinderen ontvingen op voorhand een filmpje. Daarnaast werden woordenschatdriehoekjes gemaakt om woorden zoals ‘afstand’, richting of ‘ontsmetten’ aan te leren en uit te leggen. De directie zorgde nog voor een venstermasker voor elk personeelslid, zodat de kinderen met autisme en een taalontwikkelingsachterstand de mimiek van de leerkrachten beter kunnen zien.

Op  het einde van de dag zei een leerkracht : “Wij zijn klaar, laat ze maar komen”. En inderdaad , zo was het!

Op 18 mei stond ook ik paraat voor de kinderen van de paarse en de limoenklas.

De kinderen werden elk individueel onthaald en kregen uitleg over hun individuele daglijn. We namen eerst zorgvuldig de nieuwe afspraken door. Daarna was het tijd voor een warm onthaal. De kinderen konden vrij vertellen over hun gevoelens en wat ze thuis hadden gedaan. De gevoelens waren heel verschillend: boos, blij, verdrietig … maar veel kinderen waren nieuwsgierig, nieuwsgierig hoe alles op school zou verlopen.

De rekenles en de taalles konden starten. Tijdens de rekenmomenten werd elk kind geëvalueerd. Een nieuwe beginsituatie werd in kaart gebracht. Daar waar de kinderen extra hulp nodig hadden, werd de leerstof individueel herhaald. Ook tijdens de leesmomenten kreeg elk kind individuele hulp. Ze probeerden zelfstandig te werken aan hun banken. De leerkracht, de logopediste en de onderwijsondersteuner kwamen langs en hielpen waar nodig met extra instructie. Het was fijn om te zien dat sommige kinderen mooie sprongen hadden gemaakt tijdens de periode van het afstandsleren.

De kinderen van de paarse en limoenklas krijgen verder nog 2 dagen les via afstandsonderwijs. Op deze dagen krijgen de 12 kinderen een leesmeter of leespeter toegewezen. Opvoedsters en leerkrachten 'zoomen’ met een leerling om samen te lezen. Ook ik vind het een mooie uitdaging om op die manier het maximaal leerrendement bij de kinderen te versterken.

Lees meer over onze onderwijskundige hulp  op maat van de scholen en de leerkrachten. Om achterstanden bij leerlingen weg te werken, helpen we de leerkrachten van het basisonderwijs en secundair onderwijs tot in de klas.