Ziek én toch naar school ... met Bednet

bednet

Bednet in Brussel

Bednet biedt in Vlaanderen, maar ook in Brussel synchroon internetonderwijs (onderwijs op afstand) aan voor zieke kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen. De leerlingen volgen rechtstreeks de lessen via de computer en hebben interactie met hun klas. Zo wordt de leerachterstand beperkt, blijven ze in contact met hun vertrouwde klasomgeving en kunnen ze nadien weer gemakkelijker aansluiten. Bednet is gratis voor de school en de leerling. Het kan aangevraagd worden door de school, de leerling, het CLB, de arts, ... .
Dit schooljaar maakten reeds 16 Brusselse leerlingen gebruik van het aanbod.
Bednet organiseert ook jaarlijks een pyjamadag om haar werking onder de aandacht te brengen. 50 Brusselse scholen participeerden dit schooljaar aan deze pyjamadag.

Bednet en het Onderwijscentrum Brussel

Het OCB neemt een actieve rol op om Bednet in Brussel te promoten en te ondersteunen.

  • De onderwijsondersteuners van het OCB worden regelmatig geïnformeerd over de werking van Bednet om zo op hun scholen de nodige linken te kunnen maken.
  • Op alle OCB-vormingen worden de folders van Bednet verspreid.
  • In alle materialen, (prenten)boeken over 'ziek zijn' in de Onderwijsbibiotheek, is er een verwijzing opgenomen naar Bednet.
  • OCB-medewerkers wisselden ook uit met medewerkers van Bednet over Brusselse grootstedelijke thema's, zoals armoede en meertaligheid. Bednet wil zich zo professionaliseren om nog beter in te spelen op de Brusselse (onderwijs)context.

Voor alle info kan je terecht op de website van Bednet (www.bednet.be)

Tags