Vorming en uitwisseling

Vormingen basisonderwijs en kleuteronderwijs

Vormingen en leerlabo’s voor leerkrachten en directies van het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel.

Een handig overzicht vind je op de kalender voor het schooljaar 2021-2022 en de vormingsfiche.

Vormingen secundair onderwijs

Vormingen en leerlabo’s voor leerkrachten en directies van het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel.

Een handig overzicht vind je op de kalender voor het schooljaar 2021-2022 en de vormingsfiche.

Vormingen Speelpleinen

Vormingen inclusie op het speelplein in samenwerking met Indivo.Voor inclusiebegeleiders en (hoofd)animatoren met een passie voor samenwerken met kinderen en jongeren met bijzondere ondersteuningsnoden.

Begeleiding Brede Scholen

Ben je bredeschoolcoördinator? Of wil je meer informatie over Brede School? Die vind je op deze overzichtspagina.

Brede Scholen hebben diverse professionaliseringsnoden. Daarom maken we een onderscheid tussen een basisaanbod, een vast aanbod en een keuzeaanbod voor alle Brede Scholen.

Een handig overzicht vind je in de kalender het groepsaanbod voor het schooljaar 2021 - 2022.