Vorming en uitwisseling

Vormingen

Het vormingsaanbod richt zich op leerkrachten en directies van het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in Brussel. De thema´s sluiten aan bij de ondersteuningsinhouden en de Brusselse, grootstedelijke context. Het schooloverstijgend aanbod voor leerkrachten en directies voor het schooljaar 2018-2019 vind je in deze brochure.

Aanbod voor directies

Het aanbod voor directies wil inspelen op de uiteenlopende vragen en noden van de Brusselse directeur.  Daarom bieden we tijdens het schooljaar 2018-2019 verschillende workshops aan waar u zich voor kan inschrijven. Deze workshops staan open voor directies van het basis- én van het secundair (gewoon én buitengewoon) onderwijs. Een overzicht van het aanbod voor directies vindt u in deze brochure.

Praktijkwinkels

In de Brusselse scholen vind je heel wat praktijkvoorbeelden, die elke dag hun nut op de klasvloer bewijzen en de moeite waard zijn om met collega's te delen. Tijdens de praktijkwinkels vertellen leraren aan collega's over hun praktijk, zodat zij er ook mee aan de slag kunnen gaan. Nieuw dit jaar is het aanbod voor 3e graad BaO en 1e graad SO. Een overzicht van alle praktijkwinkels vind je in deze brochure.

Intervisiegroepen

Binnen de intervisiegroepen wisselen leerkrachten en directies die met eenzelfde doelgroep werken (vb. anderstalige nieuwkomers, tieners) ervaringen uit. Daarnaast zijn er ook intervisiemomenten rond taalbeleid en ouderbetrokkenheid. U vindt alle intervisiemomenten in deze brochure.

Vormingen Speelpleinen

Sinds 2016 is er een specifiek vormingsaanbod voor de (hoofd)animatoren van de VGC-speelpleinen en de Zomerschool, Speelplein voor Anderstalige Nieuwkomers. Bekijk het overzicht van de vormingen voor speelpleinbegeleiders.

 

Vormingen Brede School

Het Onderwijscentrum Brussel zorgt voor de ondersteuning en kwaliteitsbewaking van en samen mét de lokale Brede Scholen in Brussel. Ben je coördinator, werkgever of partner binnen een Brede School? Schrijf je in voor het bovenlokale groepsaanbod (PDF 1.42MB) om samen aan de slag te gaan rond visie en een rijke vertaalslag naar de eigen Brede School te maken.