Meertaligheid in de Brusselse scholen 16 januari 2020

welkom in verschillende talen op de raam geschreven
gang met tafel en koffie voor leslokaal

Inhoud

Brusselse leerlingen hebben diverse thuistalen, kennen het Nederlands als schooltaal en komen in contact met verschillende omgevingstalen. In deze vorming leer je je klaspraktijk af te stemmen op die meertalige realiteit. Om dat te kunnen, leer je hoe de meertalige taalontwikkeling verloopt.

Daarnaast krijg je zicht op de invloed die thuistalen hebben op het leren van de schooltaal. Je leert het taalrepertoire van je leerlingen gebruiken en inspelen op de talige diversiteit van je klas.

En wat vinden de deelnemers? Enkele reacties:

 

"Veel nuttige info, ook voor nieuwe leerkrachten die pas in Brussel werken."

"Ik heb al veel gelezen en gehoord over het thema, maar de vorming verdiepte mijn huidige kennis en gaf me opnieuw zin om er heel constructief mee aan de slag te gaan."

"Ik neem mee uit deze vorming dat je thuistaal niet mag zien als iets slechts, maar dat je het kunt gebruiken om het Nederlands te verbeteren."

"Veel concrete voorbeelden om te gebruiken"

"Begrijpbare info en zeer leerrijk"