Overzicht afgelopen vormingen 2019 - 2020

Bekijk de foto's en lees de reacties op onze vormingen van het schooljaar 2019 - 2020

Taal en meertaligheid


Lezen in het 1ste leerjaar: 1 oktober 2019

Rekenen en taal stimuleren bij kleuters 10 oktober 2019

Klanken en letters in de kleuterklas 14 november 2019

Anderstalige nieuwkomers 22 oktober en 19 november 2019

Lezen in het tweede en derde leerjaar 3 december 2019

Leerlabo anderstalige nieuwkomers 14 januari 2020

Meertaligheid in de Brusselse scholen 16 januari 2020

STEM-coach 26 november 2019 en 21 januari 2020

Leesmotivatie en leesplezier 30 januari 2020

Taal en muzische vorming 4 februari 2020

Leesstrategieën 18 februari 2020

Aanvangsbegeleiding

Aanvangsbegeleiding 3 oktober 2019

Starterscarrousel 19 november 2019

Omgaan met diversiteit en armoede

Veerkracht en weerbaarheid bij tieners 15 oktober 2019

Kansen creëren voor kinderen in armoede 28 november 2019

Taal en denkvaardigheden ontwikkelen bij kleuters 28 januari 2020

Diversiteit en kleuterparticipatie 12 maart 2020

Transities

Overgang van derde kleuterklas naar eerste leerjaar 17 oktober 2019

Vlotte overstap van voorschoolse naar kleuterklas 10 december 2019

Spel en spelen

Spel op de speelplaats 24 oktober 2019

Spel in de klas 23 januari 2020

Breed leren

Breed leren 7 november 2019

Ouderbetrokkenheid

Gesprekken met ouders 5 maart 2020

ICT & Mediawijsheid

Informatievaardigheden in de klas 11 februari 2020

Praktijkwinkels

Praktijkwinkel Zelfregulering 14 november 2019

Praktijkwinkel Hoekenwerk 3 december 2019

Praktijkwinkel Lezen 21 januari 2020

Praktijkwinkel Meertaligheid 18 februari 2020

Leerlabo's

Leerlabo Lesgeven aan tieners