Anderstalige nieuwkomers

Wat?

Wanneer een anderstalige nieuwkomer op je school wordt opgenomen, wil je dat hij zich welkom voelt en dat hij voldoende taalvaardig wordt om zich te beredderen in de klas en op school. In deze vorming van twee sessies ontdek je hoe de zorg voor een anderstalige nieuwkomer vorm kan krijgen.

We zoeken een antwoord op volgende vragen:

  • Wat is het wettelijk kader rond onderwijs aan anderstalige nieuwkomers?
  • Hoe organiseer je het onthaal?
  • Welke doelen streef je na?
  • Waarmee hou je rekening om een anderstalige nieuwkomer in een klas te plaatsen?
  • Hoe kun je een anderstalige nieuwkomer ondersteunen in een krachtige leeromgeving?
  • Hoe kun je communiceren en samenwerken met de ouders van een anderstalige nieuwkomer?
Voor wie?

Voor leerkrachten lager onderwijs, SES-leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Wanneer?

Deze vorming bestaat uit twee sessies, je schrijft in voor beide:

Dinsdag 28 september 2021 van 09.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag 26 oktober, van 09.00 tot 12.00 uur.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

Overtuigd?