Digital en urban teachers@Bxl NIEUW

Wat?

Je leert hoe je digitaal leren als een echte meerwaarde inzet in je Brusselse klas. We focussen hierbij op kansen tot differentiatie, ouderbetrokkenheid, flipping the classroom, meertaligheid, digitale tools …

Voor het ontwikkelen van dit vormingspakket werkt Onderwijscentrum Brussel actief samen met D-teach. Na het live startmoment volgen nog vervolgworkshops. Die nemen de deelnemers zelfstandig en op eigen tempo door, ondersteuning volgt in gezamenlijke terugkomsessies.

Voor wie?

Voor leerkrachten, SES-leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Wanneer?

Dinsdag 16 november, van 09.00 tot 12.00 uur.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

Overtuigd?