Effectief voortgezet leesonderwijs (L3 - L4 - L5 - L6)

Wat?

Goed kunnen lezen en begrijpen wat je leest is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren op school en in het leven.  Deze vaardigheid vraagt zowel van de leerlingen als van jou als leerkracht heel wat inspanningen. Tijdens deze vorming gaan we dieper in op de aanpak van voortgezet lezen.

Omdat we de vorming online laten doorgaan, beperken we het moment tot een halve dag. Hierdoor kunnen we niet even diep ingaan op alle inhouden. In onderstaand overzicht kan je kijken wat aan bod komt tijdens het online moment, en waarvoor we een zelfstandige opdracht voorzien.

Online moment

• Hoe verloopt de leesontwikkeling?
• Wat zijn de ingrediënten van effectief leesonderwijs?
• Hoe zorg je ervoor dat leerlingen vlotte lezers worden die begrijpen wat ze lezen?
• Welke differentiatievormen pas je toe en hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen op vlak van technisch lezen?

Zelfstandige opdracht

• Hoe creëer je een rijke stimulerende leesomgeving die leerlingen motiveert om te lezen?
• Hoe ondersteun je leerlingen bij het begrijpend lezen en verwerken van moeilijke teksten?
• Hoe leer je leerlingen strategisch lezen?

Voor wie?

Voor leerkrachten van het 3de tot en met het 6de leerjaar, zorgondersteuners, zorgcoördinatoren en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Wanneer?

Het online moment gaat door op woensdag 10 maart 2020 van 9u tot 12u.

Waar?

Je ontvangt een digitale uitnodiging voor deze vergadering.

Overtuigd?