Identiteitsontwikkeling bij kleuters in een superdiverse samenleving

Wat?

Onze identiteit wordt gevormd door de verbindingen die we maken, de relaties, het gevoel van behoren tot bepaalde groepen, loyaliteiten en identificaties met rolmodellen. In de context van Brussel, een superdiverse stad, spreken we over meervoudige identiteit. Sami bijvoorbeeld is niet enkel Belg, Brusselaar, islamiet, zoon van twee arbeiders. Hij is ook het kind van een mama met migratieachtergrond en papa uit Limburg. Hij heeft nog twee jongere zussen. Ze worden thuis tweetalig opgevoed, Berbers en Nederlands.

We herkennen dit allemaal, accepteren het. Toch worstelen we daar op school mee. Soms verwachten we dat Sami bij het binnenkomen in de school naast zijn jas ook zijn leefwereld en thuistaal aan de kapstok hangt.

Hoe geef je als leerkracht erkenning aan de identiteit van de kinderen en hoe ga je positief om met de eigenheid en de verschillen? Hoe zorg je ervoor dat kinderen een positief zelfbeeld en een flinke dosis zelfvertrouwen ontwikkelen, veerkrachtig zijn en een open geest naar anderen hebben? Hoe bouw je bruggen tussen de verschillende leefwerelden waarin je kleuters opgroeien?

We helpen je in de vorming antwoorden te vinden op volgende vragen:

  • Wat betekent voor kleuters 'opgroeien in een grootstedelijke context'?
  • Vanuit welk referentiekader handel je als leerkracht? Welke impact heeft dat op je manier van lesgeven?
  • Hoe erken je de eigenheid en leefwerelden van kleuters?
  • Hoe zet je als leerkracht in op de (meervoudige) identiteitsontwikkeling van kleuters? Met welke basisattitude sta je in je job? Welke didactiek gebruik je? Welk aanbod geef je?
  • Hoe ga je als leerkracht om met kleuters die opgroeien in zeer verschillende contexten?
Voor wie?

Voor kleuterleerkrachten, zorgleerkrachten en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Wanneer?

Dinsdag 16 maart 2021 van 9.00 tot 12.00 uur

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?