Iedereen aan boord?! - 2 sessies

Maximale ontwikkelingskansen creëren voor kinderen in kansarmoede
Wat?

Ongeveer vier op de tien inwoners van Brussel heeft een risico om in armoede of in sociale uitsluiting terecht te komen. Het aantal kinderen in de Brusselse scholen die opgroeien in kansarmoede is dan ook groot. Dit stelt de scholen voor grote uitdagingen om alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. 

Met deze vorming willen we schoolteams en leerkrachten versterken om van onderwijs een hefboom te maken voor deze kinderen. We gaan aan de slag met concrete ervaringen en kennis over kansarmoede, en zoeken met welke kleine stappen we het verschil kunnen maken. 

In de twee sessies zoeken we antwoorden op volgende vragen:

  • Wat weet ik van de leef- en belevingswereld van kinderen en ouders in kansarmoede?
  • Wat is mijn kijk op kansarmoede, en wat zijn mijn verwachtingen naar ouders en kinderen in kansarmoede in het bijzonder?
  • Waar liggen de uitdagingen rond kansarmoede in de Brusselse school?
  • Welke school- en klasfactoren kunnen een impact hebben op de leerwinst, prestaties en het welbevinden, in het bijzonder van kinderen in kansarmoede?
  • Hoe kunnen een schoolteam en (kansarme) ouders elkaar maximaal versterken in het school- en klasgebeuren?

Deze vorming wordt gegeven door een onderwijsondersteuner en de armoedeconsulent van het Onderwijscentrum Brussel.

Voor wie?

(max. 20 deelnemers)
Voor leraren kleuter-, lager- en secundair onderwijs, SES-leraren, bredeschoolcoördinatoren, zorgcoördinatoren en directeurs.

Wanneer?

Sessie 1: dinsdag 22 januari 2019 van 9.00 – 12.00
Sessie 2: dinsdag 19 februari 2019 van 9.00 – 12.00

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?