Kansen creëren voor kinderen in armoede (KO - LO - SO)

Wat?

Ongeveer één op vier kinderen in Brussel groeit op in kansarmoede. Daarnaast kent Brussel een grote diversiteit in migratieachtergrond en taal. Deze superdiversiteit stelt Brusselse scholen voor grote uitdagingen om alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. Scholen kunnen kwaliteitsvolle leeromgevingen creëren om gelijke onderwijskansen na te streven.

We vertrekken vanuit je ervaringen en vertalen ze in concrete handvatten. Zo ontdek je welke kleine stappen het verschil kunnen maken.

Samen zoeken we antwoorden op volgende vragen:

  • Wat is je kijk op (kans)armoede?
  • Wat zijn je verwachtingen naar ouders en kinderen die in (kans)armoede leven?
  • Wat weet je van de leef- en belevingswereld van kinderen en ouders in kansarme situaties?
  • Welke impact heeft die leef- en belevingswereld op hun ontwikkelingskansen en welbevinden?
  • Waar liggen de uitdagingen rond kansarmoede in je klas en school?
  • Hoe kun je hierop gericht inspelen?
  • Hoe werk je aan je basishouding en ondersteuningsvaardigheden in jouw diverse klas?

Deze vorming wordt gegeven door de armoedeconsulent en een onderwijsondersteuner van het Onderwijscentrum Brussel.

Voor wie?

Voor leerkrachten, SES-leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Wanneer?

Nieuwe datum volgt

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?