Leerlabo armoede NIEUW

Wat?

Tijdens de voorbije coronaperiode werd des te meer duidelijk hoe belangrijk het is voor kinderen en jongeren om aandacht te besteden aan de impact van armoede op hun leer- en leefomgeving.
In het leerlabo armoede bouwen we verder op de nodige inzichten en de basishouding om te kunnen omgaan met armoede in de klas- en schoolpraktijk.

Leerkrachten, directeurs en/of ondersteuners uit verschillende scholen krijgen de ruimte om hun kennis en ervaringen uit te wisselen en zo samen tot nieuwe inzichten en aanpakken te komen. De deelnemers reflecteren en geven elkaar feedback over de eigen onderwijsaanpak. De leidraad hierbij is het online leerpad ‘armoede en onderwijs’ van OCB, dat individueel gevolgd wordt.

Het leerlabo komt meerdere keren in het schooljaar samen. Een onderwijsondersteuner en de armoedeconsulent van het Onderwijscentrum Brussel faciliteren de samenwerking, ze treden op als coach en bieden inhoudelijke expertise aan.

Tussen de verschillende sessies van de leerlabo’s doorheen het schooljaar, kunnen de deelnemers hun verworven inzichten en competenties uitproberen in de praktijk. Deze ervaringen kunnen dan weer input geven aan de deelnemers tijdens de volgende sessie.

Voor wie?

Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Wanneer?

Dinsdag 18 januari 2022, van 13.30 tot 15.30 uur.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

Overtuigd?