Leerlabo Brusselse jongeren en transities NIEUW

Wat?

Het voorbije schooljaar bleek des te meer hoe belangrijk het is voor jongeren om in te zetten op levenslang leren en een sterke leerloopbaan. Als leerkrachten en leerlingenbegeleiders kennen we het belang van vlotte transities en het maken van een goed geïnformeerde studiekeuze op basis van eigen talenten en competenties, maar hoe ondersteunen we onze jongeren hierin?

In dit leerlabo reiken we de inzichten aan om in te kunnen zetten op belangrijke sleutelmomenten in de leerloopbaan van jongeren. Met een groep collega's verdiepen we ons in de bouwstenen van onderwijs aan tieners op basis van recente wetenschappelijke inzichten. We linken de kennis van het jongerenbrein aan de bouwstenen van effectief onderwijs en gaan dieper in op hoe leren werkt bij jongeren. Daarbij focussen we onder meer op het versterken van het zelfsturend leren en de zelfeffectiviteit bij jongeren. We leren hoe we jongeren hierin kunnen ondersteunen om hen een stevige basis te bieden bij het maken van een goed geïnformeerde studiekeuze met kennis van eigen talenten en competenties. We koppelen onze verworven inzichten aan de eigen klaspraktijk en andere concrete praktijkvoorbeelden. 

We leren van en met elkaar om zo onze leerlingen beter te begeleiden bij het ontwikkelen van hun mogelijkheden en hun school- en studiekeuzeproces.

Tijdens sessie 1 verdiepen we ons in:

 • De ontwikkeling van het jongerenbrein en de impact daarop van de grootstedelijke context.
 • De executieve functies met een focus op het zelfsturend leren, motivatie en resultaatgericht werken en hoe die te versterken.
 • De sleutelmomenten in de leerloopbaan van de leerlingen en hoe hen hierbij te ondersteunen.

In sessie 2 en 3 leggen we de focus op:

 • Differentiatie en omgaan met diversiteit als basishouding in de grootstedelijke context.
 • Krachtige didactiek met focus op zelfsturend leren en versterken van zelfinzicht bij jongeren.
 • De mogelijkheden van flexibele leerwegen.
 • Leergerichte feedback, growth mindset en sterke evaluatie.
 • Ruimte voor eigen vragen en noden. 

Tijdens de afsluitende sessie 4 zetten we in op verbinding, reflecteren we over de verworven inzichten en delen we eigen praktijkvoorbeelden. 

Aantal deelnemers

Maximaal 15 per deelgroep: 

 • 3de graad BaO - 1ste graad SO
 • 2de en 3de graad SO

In totaal maximaal 25 deelnemers.

Voor wie?

Voor alle leerkrachten 3de graad lager onderwijs, voor alle leerkrachten secundair onderwijs en voor leerlingenbegeleiders en zorgcoördinatoren.

Wanneer?

Startmoment voor iedereen op 20 oktober 2021, van 9u tot 15u30

Onlinemoment 1:

 • 3de graad BaO - 1ste graad SO: 10 november 2021, van 13u tot 16u
 • 2de en 3de graad SO: 24 november 2021, van 13u tot 16u

Onlinemoment 2: 

 • 3de graad BaO - 1ste graad SO: 2 februari 2022, van 13u tot 16u
 • 2de en 3de graad SO: 16 februari 2022, van 13u tot 16u

Terugkommoment voor iedereen op 16 maart 2022, van 9u tot 15u30 (locatie volgt).

Waar?

Het startmoment gaat door op Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel

Voor de onlinemomenten wordt later een link voorzien.

Overtuigd?