Leerlabo coach-de-mentor

Wat?

Ben jij mentor van startende leerkrachten op je school? Ben je altijd op zoek naar manieren om hen nog beter te begeleiden? Wil je weten hoe andere mentoren dat doen?

Binnen het aanvangsbeleid stellen scholen vaak een mentor aan om een belangrijke rol op te nemen bij de ondersteuning van de starters op school. Als aanvulling op de vele intensieve mentoropleidingen die er bestaan, bieden wij Brusselse mentoren een plaats om:

 • uit te wisselen met andere mentoren
 • ervaringen te delen
 • te verdiepen in bepaalde coachingsvaardigheden en deze in te oefenen
 • de specifiek Brusselse uitdagingen samen te verkennen
 • eigen casussen bespreken in intervisie
 • theoretische kaders te vertalen naar de praktijk
 • kortom: van elkaar te leren

De eerste sessie ‘coach-de-mentor’ vindt plaats op donderdag 30 september. Volgende sessies plannen we, zowel inhoudelijk en praktisch, samen met de mentoren die deelnemen.

Op het programma van de eerste sessie staat het volgende:

 • verdieping in het takenpakket & rollen van de mentor
 • contacting en contracting bij de start van de aanvangsbegeleiding
 • toelichten/inoefenen van een aantal coachingsvaardigheden voor mentoren
 • verzamelen van eigen leervragen en noden
 • planning van de volgende sessies

NIEUW: ook de deelnemers van het leerlabo tijdens het schooljaar 2020-2021 kunnen opnieuw deelnemen. De sessies zullen gelijktijdig doorgaan als de nieuwe groep. De sessies zullen echter gedeeltelijk opgesplitste worden zodat de focus nog meer komt te liggen op intervisie.

Voor wie?

Voor mentoren en aanvangsbegeleiders van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Wanneer?

Startsessie: donderdag 30 september 2021 van 13.30 tot 15.30 uur. Volgende sessies worden inhoudelijke en praktisch met de groep gepland.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

Overtuigd?