Leerlabo coach-de-mentor (KO - LO - SO)

Wat?

Ben jij mentor van startende leerkrachten op je school? Ben je altijd op zoek naar manieren om hen nog beter te begeleiden? Wil je weten hoe andere mentoren dat doen?

Binnen het aanvangsbeleid stellen scholen vaak een mentor aan om een belangrijke rol op te nemen bij de ondersteuning van de starters op school. Als aanvulling op de vele intensieve mentoropleidingen die er bestaan, bieden wij Brusselse mentoren een plaats om:

  • uit te wisselen met andere mentoren
  • ervaringen te delen
  • te verdiepen in bepaalde coachingsvaardigheden
  • de specifiek Brusselse uitdagingen samen te verkennen
  • kortom: van elkaar te leren

De eerste sessie ‘coach-de-mentor’ vindt plaats op donderdag 15 oktober. Volgende sessies plannen we, zowel inhoudelijk en praktisch, samen met de mentoren die deelnemen.

Op het programma van de eerste sessie staat het volgende:

  • uitlichten van een aantal coachingsvaardigheden voor mentoren
  • methodieken om starters in groep of individueel te begeleiden
  • aanpak intervisie en gesprekstechnieken
  • verzamelen van de eigen leervragen, noden
Voor wie?

Voor mentoren en aanvangsbegeleiders van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Wanneer?

Startsessie: donderdag 15 oktober 2020 van 13.30 tot 15.30 uur

Volgende sessies worden inhoudelijke en praktisch met de groep gepland:
maandag 7 december 2020 van 9.00 tot 12.00 uur
dinsdag 23 februari 2021 van 9.00 tot 12.00 uur

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel
of online

Overtuigd?