Leerlabo meer- en hoogbegaafdheid in Brussel GEANNULEERD

Wat?

Dit leerlabo legt de focus op het herkennen en erkennen van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren in de grootstedelijke onderwijscontext.

Vanuit wetenschappelijke inzichten op het leren van meer- en hoogbegaafde leerlingen leg je de link naar wat werkt in je klas. We leren van en met elkaar.

Het leerlabo start met een online voorkennistraject dat iedereen zelfstandig doorloopt. Op dag 1 gaan we hier dieper op in. Je ontdekt antwoorden op volgende vragen:

  • Hoe loopt de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde leerlingen?
  • Hoe herken je meer- en hoogbegaafdheid in onze Brusselse diverse klas?
  • Wat is de invloed van meertaligheid op het leren van een meer- en hoogbegaafde leerling?
  • Wat is de invloed van armoede op de meer- en hoogbegaafde leerling?
  • Hoe praat je over hoogbegaafdheid met ouders?
  • Hoe verhoogt een sterke didactiek de impact op het leren van je leerlingen?
  • Wat hebben je hoogbegaafde leerlingen concreet in je klas nodig om verder te schitteren in hun schoolloopbaan?

Tijdens dag 1 zoeken we welke leervragen je hebt. Op basis van deze vragen vullen we dag 2 in.

Voor wie?

Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel die een eerste kennismaking willen met het thema hoogbegaafdheid in de grootstedelijke context.

Wanneer?

Deze vorming is geannuleerd.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

Overtuigd?