Outdoor learning in Brussel

Wat?

Ga ook aan de slag met buitenles in Brussel!

Bij Outdoor learning en buitenles trek je met je leerlingen naar buiten om te leren. Buiten zijn biedt veel kansen om onderzoekend, actief en betekenisvol met leren aan de slag te gaan – en kan veel verschillende vormen aannemen. Outdoor learning verhoogt de betrokkenheid en het welzijn van je leerlingen, en stimuleert de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden als probleemoplossend denken, creativiteit en samenwerken. Wat je buiten leert, komt beter binnen.

Wat mag je verwachten van deze vorming?

  • Je onderzoekt hoe je aan de slag gaat met outdoor learning in de buitenruimtes van je school en de schoolomgeving.
  • Je verzamelt inspiratie, tools, handvatten en concrete tips om buitenlessen voor te bereiden en je lespraktijk mee te verrijken.

Neem je collega’s mee en kom samen leuke ideeën verzamelen om aan de slag te gaan met outdoor learning en buitenles! Werk je samen met partners, ouders, buurtbewoners? Of zie je hier in het kader van outdoor learning mogelijkheden toe? Nodig dan iemand van hen mee uit voor deze vorming.

Ook na deze sessie kun je op steun van MOS Brussel en NME Brussel rekenen om van jouw buitenlessen een écht succes te maken!

Voor wie?

Voor leerkrachten basisonderwijs, zorgleerkrachten, directies en bredeschoolcoördinatoren van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Wanneer?

Dinsdag 15 maart 2022 van 09.00 tot 12.30 uur

Waar?

We organiseren deze vorming in samenwerking met een Brusselse school die zelf aan de slag gaat met buitenles en outdoor learning. Zo kunnen we meteen de tips, tools en aanpak zelf ervaren en onderzoeken.
Meer info over deze locatie volgt later.

Overtuigd?