Overgang van K3 naar L1 NIEUWE DATUM

Wat?

De overstap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar is een belangrijke fase in de ontwikkeling van onze Brusselse ketjes.

Je gaat actief op zoek naar manieren om de overgang in je eigen klas- en schoolwerking vlot te laten verlopen. Je denkt kritisch na over het op elkaar afstemmen van verwachtingen en de werking van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

In deze sessie zoek je een antwoord op volgende vragen:

  • Wat betekent dit overgangsmoment voor onze Brusselse kinderen?
  • Waarom is transitie moeilijker bij kinderen in kansarmoede?
  • Wat zijn de mogelijkheden om je klas en school kindrijp te maken?
  • Hoe betrek je ouders bij deze overgang?

Kom samen met je collega van de kleuterschool, lagere school, SES of directie naar deze vorming en ...

  • ... geef zo jullie partnerschap een boost
  • ... doe extra veel inspiratie op
  • ... maak onmiddellijk jullie ideeën vanuit de vorming concreet voor jullie eigen schoolcontext
Voor wie?

Voor leerkrachten 3de kleuterklas en 1ste leerjaar, SES-leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Denk eraan: spreek af met je collega om samen naar de vorming te komen. Het is een meerwaarde wanneer er twee deelnemers inschrijven per school.

Wanneer?

Donderdag 28 april 2022, van 09.00 tot 12.00 uur.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

Overtuigd?