Partnerschap met ouders

Wat?

Werken aan een partnerschap met ouders vereist een aantal inzichten en competenties die je je als leerkracht eigen kunt maken.  We zoeken in de vorming antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kijk je naar ouders?
  • Hoe speelt je communicatie een rol?
  • Zijn de communicatiekanalen en samenwerkingsvormen voldoende afgestemd op de ouders?
  • Welke rol kunnen ouders opnemen? Welke verwachtingen hebben de scholen over deze rollen?
  • Hoe communiceer je op een laagdrempelige manier?
  • Hoe zetten we in op verbindende communicatie?

Tijdens de vorming bekijken we hoe dit partnerschap tussen ouders en school geoptimaliseerd kan worden vanuit het gelijkwaardigheids- en wederkerigheidsprincipe. Je krijgt een heleboel ideeën die je meteen kunt toepassen in de klaspraktijk.

Streef je naar een partnerschap met ouders om het welbevinden en de leerresultaten van de leerlingen te verhogen? Schrijf je dan zeker in!

Voor wie?

Voor leerkrachten, SES-leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Wanneer?

Dinsdag 8 feburari 2022, van 09.00 tot 15.30 uur.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

Overtuigd?