Starterscarrousel (KO - LO - SO) 1ste instap

Wat?

Ben je pas gestart of start je binnenkort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Zit je met een aantal vragen? Komt er soms veel op je af? Heb je nood aan uitwisseling met andere starters?

Het goede nieuws is dat je er als starter niet alleen voor staat. Aanvullend op de ondersteuning die de directeur, collega’s en andere starters op je eigen school geven, willen we vanuit Onderwijscentrum Brussel startende leerkrachten van verschillende scholen samenbrengen. We wisselen uit rond jouw noden, zorgen en successen en we inspireren elkaar om er een leerrijk en fijn eerste jaar in Brussel van te maken. Hét cruciale eerste jaar van jouw boeiende, Brusselse onderwijscarrière.

De startsessie staat ingepland op woensdagnamiddag 21 oktober 2020. Daarna spreken we af met de groep hoe vaak en wanneer we samenkomen. Zo ondersteunen we elkaar doorheen het hele schooljaar.

Op woensdag 27 januari 2021 staat een nieuwe startsessie gepland voor starters die later instromen.

Voor wie?

Voor leerkrachten en  SES-leerkrachten die hun 1ste of 2de jaar werkervaring opdoen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Wanneer?

Starterscarrousel 1ste instap: woensdag 21 oktober 2020 van 13.30 tot 15.30 uur

De volgende sessies plannen we samen met de deelnemers.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?