Talenknoop of talenknobbel?

Meertaligheid in de Brusselse scholen
Wat?

De meertalige Brusselse context is uniek. De leerlingen in onze scholen hebben diverse thuistalen, kennen het Nederlands als schooltaal en komen daarbuiten ook in contact met allerlei omgevingstalen. Om met de meertaligheid van leerlingen om te gaan is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat het betekent om meertalig op te groeien. Pas dan kan je je klaspraktijk afstemmen op die meertalige realiteit.

In deze vorming zoeken we antwoord op volgende vragen: 

  • Hoe leer je een taal? Hoe verloopt meertalige taalontwikkeling?
  • Wat is het belang van thuistaal voor het leren van schooltaal?
  • Wanneer ben je meertalig? Hoe kan je zicht krijgen op het taalrepertoire van je leerlingen en jezelf?
  • Hoe kan je inspelen op de meertaligheid van je klas?

Naast deze vorming vinden er ook intervisiemomenten plaats waarin je op zoek kan gaan naar oplossingen om problemen of uitdagingen van de meertalige klas aan te pakken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, discussies, … wisselen we ideeën, tips, ervaringen uit met collega’s. Om aan die intervisiemomenten te kunnen deelnemen, is het belangrijk om eerst deze vorming te volgen, zodat vanuit dezelfde basisvisie kan vertrokken worden.

Voor wie?

Voor leraren, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs uit het basis- en secundair onderwijs die inzicht willen krijgen in meertalige taalontwikkeling en hoe je die kan stimuleren.

Wanneer?

Dinsdag 2 oktober 2018 van 09:00 - 12:00 u.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?