VOORBIJ: Meertaligheid in de Brusselse scholen (KO - LO - SO)

Wat?

Brusselse leerlingen hebben diverse thuistalen, kennen het Nederlands als schooltaal en komen in contact met verschillende omgevingstalen. In deze vorming leer je je klaspraktijk af te stemmen op die meertalige realiteit. Om dat te kunnen, leer je hoe de meertalige taalontwikkeling verloopt. Je krijgt er ook zicht op de invloed die thuistalen hebben op het leren van de schooltaal. Je leert het taalrepertoire van je leerlingen gebruiken en inspelen op de talige diversiteit van je klas.

Voor wie?

Voor leerkrachten, SES-leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Wanneer?

Dinsdag 13 oktober 2020 van 9.00 tot 12.00 uur

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?