Speelpleinen: vorming inclusie

kringspel-newgames

Wat?

Iedereen is welkom op de speelpleinen! Elk kind wil een spetterende vakantie. Ook kinderen met een bijzondere zorgvraag of beperking hebben recht op een fijne vakantie. De VGC Speelpleinen zijn inclusief, maar wat betekent dit juist? Hoe doe je dat en welke kinderen gaan naar onze speelpleinen?

Deze vorming bestaat uit 2 onderdelen:

  • Blik op bijzondere noden: je ervaart welke noden personen met een zorgvraag hebben in een spel- en speelomgeving. Je krijgt inzicht in de verschillende zorgvragen op het speelplein en wat kinderen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen. Dit onderdeel is gericht op personen die willen bijleren over zorgvragen, beperkingen en aanpassen van activiteiten aan de noden van kinderen.
  • Blik op inclusieve speelpleinen: je onderzoekt hoe een inclusief speelplein eruit kan zien, welke drempels er op een speelplein verlaagd kunnen worden en hoe je met het hele team het speelplein toegankelijker kan maken. Dit onderdeel is gericht op personen die willen bijleren over de werking en organisatie van een inclusief speelplein.
     

Voor wie?

De vorming Inclusie op het speelplein staat open voor elke (hoofd)animator met interesse voor inclusie en een passie voor samenwerken met kinderen en jongeren met bijzondere ondersteuningsnoden.

Deze vorming is verplicht voor inclusiebegeleiders. Zij volgen de inclusietrajecten lokaal op en werken actief met de hoofdanimatoren en animatoren samen om drempels weg te werken en een veilig basisklimaat voor het kind te creëren.
 

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel
 

Wanneer?

  • zaterdag 21 maart 2020
  • woensdag 13 mei 2020
  • zaterdag 16 mei 2020