Speelpleinen: vorming inclusie

kringspel-newgames

Wat?

Iedereen is welkom op de speelpleinen! Elk kind wil een spetterende vakantie. Ook kinderen met een bijzondere zorgvraag of beperking hebben recht op speelplezier. De VGC Speelpleinen zijn inclusief, maar wat betekent dit juist? Hoe doe je dat en welke kinderen gaan naar onze speelpleinen?

Deze vorming bestaat uit 2 delen:

Blik op bijzondere noden: je ervaart welke noden personen met een zorgvraag hebben in een spel- en speelomgeving. Je krijgt inzicht in de verschillende zorgvragen op het speelplein en wat kinderen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen. Je leert bij over zorgvragen, beperkingen en aanpassen van activiteiten aan de noden van kinderen.

Blik op inclusieve speelpleinen: hoe ziet een inclusief speelplein eruit? Hoe volg je kinderen op? Welke drempels kan je verlagen? En hoe maak je het speelplein met het hele team toegankelijker voor iedereen? Kortom: je leert bij over de werking en organisatie van een inclusief speelplein.

Voor wie?

De vorming Inclusie op het speelplein staat open voor elke (hoofd)animator met interesse voor inclusie en een passie voor kinderen en jongeren met bijzondere ondersteuningsnoden.

Deze vorming is verplicht voor inclusiebegeleiders.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel

Wanneer?

  • zaterdag 13 maart 2021 van 10.00 tot 15.00 uur (met broodjesmaaltijd)
  • woensdag 19 mei 2021 van 13.00 tot 17.30 uur
  • zaterdag 22 mei 2021 van 10.00 tot 15.00 uur (met broodjesmaaltijd)

Schrijf je in