Het NEST-project

Wat?

Met het NEST-project willen we mentoren en aanvangsbegeleiders versterken in hun coachende rol. Zo kunnen zij startende leerkrachten beter ondersteunen op professioneel en psychosociaal vlak. We zetten zo in op een sterke aanvangsbegeleiding, lerende en stabiele schoolteams en excellente onderwijskwaliteit in de grootstad. Het programma is gebaseerd op de mentorpraktijken en -technieken van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en Teach for Belgium.

Dankzij de intensieve samenwerking tussen de deelnemende organisaties maken we mentoren en aanvangsbegeleiders sterker in hun coachende rol om starters op professioneel en psychosociaal vlak een warm nest te bieden. Een ware win-win: startende leerkrachten voelen zich ondersteund en gestimuleerd en blijven duurzaam aan de slag in het onderwijs. Hun groei in persoonlijke én onderwijsvaardigheden zorgt dan weer voor verhoogd welzijn en betere prestaties bij leerlingen.

Op termijn wil het onderzoek beleidsmakers en onderwijsinstellingen binnen Europa bewuster te maken van de nood aan uniforme en systematische ondersteuning van startende leerkrachten.

In België wordt het project verspreid in beide taalgemeenschappen, het OCB is samen met Teach for Belgium de officiële partner voor de uitrol in Nederlandstalige scholen in Brussel en enkele andere steden. Het programma is gebaseerd op de aanvangsbegeleidingspraktijken en -technieken van het OCB en het mentorschap-op-maatmodel van Teach For All, waar Teach for Belgium deel van uitmaakt.

© Teach for Belgium

Praktisch

NEST staat voor ‘Novice Educator Support and Training’ en is een Erasmus+ onderzoeksproject waarbij Spanje Bulgarije, Roemenië, Oostenrijk, Duitsland en België de handen in elkaar slaan voor een sterke aanvangsbegeleiding van startende leraren in scholen met een groot aantal sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen.

Voor NEST werd er een mentorcursus uitgewerkt die specifiek inzet op coachingsvaardigheden. Aanvangsbegeleiders leren zo:

  • hun eigen rol als mentor beter begrijpen
  • te reflecteren op zichzelf
  • een vertrouwensband op te bouwen met de starters die ze begeleiden
  • die starters tot actie en ontwikkeling aanzetten

Gedurende twee jaar worden de aanvangsbegeleiders die intekenden voor het interventieluik begeleid op drie sporen: live groepstraining, online lesinhouden en individuele coachingsmomenten. Zij gaan met hun nieuwe kennis aan de slag in hun school en kunnen zo de starters krachtige ondersteuning bieden in hun nieuwe uitdaging.

Binnen het controleluik nemen mentoren en starters deel aan bevragingen om de impact van de NEST-inhouden te vergelijken met bestaande mentortrainingen. In 2023 wordt het onderzoek afgerond.

© Teach for Belgium

Links