Het NEST-project

Wat?

Het NEST-project wilde tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 mentoren en aanvangsbegeleiders versterken in hun coachende rol. Zo konden zij daarna startende leerkrachten beter ondersteunen op professioneel en psychosociaal vlak. De nadruk lag daarbij op een sterke aanvangsbegeleiding, lerende en stabiele schoolteams en excellente onderwijskwaliteit in de grootstad. Het programma was gebaseerd op de mentorpraktijken en -technieken van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en Teach for Belgium.

Dankzij de intensieve samenwerking tussen de deelnemende organisaties maakten we mentoren en aanvangsbegeleiders sterker in hun coachende rol om starters op professioneel en psychosociaal vlak een warm nest te bieden. Een ware win-win: startende leerkrachten voelden zich zo ondersteund en gestimuleerd en blijven zo duurzaam aan de slag in het onderwijs. Hun groei in persoonlijke én onderwijsvaardigheden zorgt dan weer voor verhoogd welzijn en betere prestaties bij leerlingen.

Op termijn moet het onderzoek beleidsmakers en onderwijsinstellingen binnen Europa bewuster te maken van de nood aan uniforme en systematische ondersteuning van startende leerkrachten.

In België werdhet project verspreid in beide taalgemeenschappen, het OCB is samen met Teach for Belgium de officiële partner voor de uitrol in Nederlandstalige scholen in Brussel en enkele andere steden. Het programma was gebaseerd op de aanvangsbegeleidingspraktijken en -technieken van het OCB en het mentorschap-op-maatmodel van Teach For All, waar Teach for Belgium deel van uitmaakt.

© Teach for Belgium

Praktisch

NEST staat voor ‘Novice Educator Support and Training’ en is een Erasmus+ onderzoeksproject waarbij Spanje Bulgarije, Roemenië, Oostenrijk, Duitsland en België de handen in elkaar sloegen voor een sterke aanvangsbegeleiding van startende leraren in scholen met een groot aantal sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen.

Voor NEST werd er een mentorcursus uitgewerkt die specifiek inzet op coachingsvaardigheden. Aanvangsbegeleiders leerden zo:

  • hun eigen rol als mentor beter begrijpen
  • te reflecteren op zichzelf
  • een vertrouwensband op te bouwen met de starters die ze begeleiden
  • starters tot actie en ontwikkeling aanzetten

Gedurende twee jaar werden de aanvangsbegeleiders die intekenden voor het interventieluik begeleid op drie sporen: live groepstraining, online lesinhouden en individuele coachingsmomenten. Zij gingen daarna met hun nieuwe kennis aan de slag in hun school en konden zo de starters krachtige ondersteuning bieden in hun nieuwe uitdaging.

Binnen het controleluik namen mentoren en starters deel aan bevragingen om de impact van de NEST-inhouden te vergelijken met bestaande mentortrainingen. In 2023 werd het onderzoek afgerond. De conclusies van het project worden later nog bekend gemaakt, maar elementen ervan werden al verwerkt in de werking van zowel het OCB als van Teach for Belgium.

© Teach for Belgium

Links