Inhouden

groenvaasje met tak
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS: duurzame scholen, straffe scholen helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken.
grafiek met pijl
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen bij het inzetten van ICT als krachtig leermiddel. Door actief en creatief mediagebruik kunnen scholen inzetten op maatschappelijke participatie.
pijl met start
Een goed aanvangsbeleid start vanuit de school zelf en past binnen het schoolbeleid. Een sterk aanvangsbeleid vergroot de kans dat starters op de school blijven en dat zij competente stadsleraren worden. Starters die blijven, verkleinen mee het lerarentekort in Brussel.
tekstballonnen
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams om krachtig taalvaardig-heidsonderwijs te bieden en positief om te gaan met meertaligheid.
cirkel met kleurrijke bolletjes
In Brussel is de schoolpopulatie erg divers. We ondersteunen leerkrachten om van die diversiteit een meerwaarde te maken in de klas. Anderstalige nieuwkomers en kinderen in kansarmoede verdienen in Brussel onze extra aandacht.
twee witte pionnen in een blauwe cirkel
Ouderbetrokkenheid omvat de samenwerking en communicatie tussen de school van de leerlingen en hun ouders in de breedste zin van het woord. Het doel is de ontwikkelingskansen en het welbevinden van de leerlingen te bevorderen.
groene wip
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt in het kader van breed leren de inhoudelijke werking van de VGC Speelpleinen en ondersteunt scholen rond 'Rijke speelplaats, rijke speeltijd'
netwerk in blauw en geel
Onderwijscentrum Brussel zorgt voor de ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de lokale Brede Scholen in Brussel.
paars boekentasje
Kleuterparticipatie is kwalitatief onderwijs aanbieden aan elk kind. Belangrijk zijn de inschrijvingen van kleuters, de aanwezigheden op school en de warme overgang van voorschoolse naar kleuterschool.
gele cirkel met paarse pijl in twee richtingen
Onderwijscentrum Brussel zet in op zachte transities van voorschoolse naar kleuteronderwijs, van kleuteronderwijs naar lager onderwijs, van lager naar secundair en daarna naar vervolgonderwijs of werk.