Inhouden

planten speelplaats
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. Milieuzorg op School (MOS) helpt van uw school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
3 kinderen divers
In Brussel is er een grote diversiteit binnen de schoolpopulatie. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten(teams) om van die diversiteit een meerwaarde te maken in hun klaspraktijk.
Foto tieners gemengde groep
Wereldburgerschapseducatie ondersteunt leerlingen in hun ontwikkeling tot kritische burgers. Bewustwording van wereldwijde uitdagingen en onderlinge solidariteit stimuleert een engagement voor meer rechtvaardigheid.
ICT en Media
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen bij het inzetten van ICT als krachtig leermiddel. Door actief en creatief mediagebruik kunnen scholen inzetten op maatschappelijke participatie.
Jongen in de klas, lerares, schoolbord
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams om krachtig taalvaardig-heidsonderwijs te bieden en positief om te gaan met meertaligheid.
Ouderbetrokkenheid
Onderwijscentrum Brussel gaat samen met schoolteams op zoek naar hoe ze met ouders en buurt aan een waardevol partnerschap kunnen werken.
Kleuters fietsen
Via het Platform Brede School Brussel zorgt het Onderwijscentrum voor de ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de lokale Brede Scholen in Brussel.
Spel en spelen
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt in het kader van breed leren de inhoudelijke werking van de VGC Speelpleinen en ondersteunt scholen rond 'Rijke speelplaats, rijke speeltijd'