Aanvangsbegeleiding

Brussel telt een opvallend jong lerarenkorps. Er zijn ontzettend veel startende leerkrachten aan het werk. Die starters goed ondersteunen en hen duurzaam deel laten uitmaken van het schoolteam is van het grootste belang. Niet alleen voor de starters zelf, maar ook om het groeiende lerarentekort en lerarenverloop een halt toe te roepen.

Daarom zetten we vanuit Onderwijscentrum Brussel actief in op aanvangsbegeleiding. We hebben een aanbod voor drie doelgroepen: directies (en beleidsmedewerkers), mentoren en – last but not least – de starters zelf.

Voor directies

Een sterk aanvangsbeleid start vanuit de school zelf. In het leerpad ‘aanvangsbeleid’ vindt de directie wat ze nodig heeft om een aanvangsbeleid op te starten of te verbeteren. Dit leerpad is volledig op eigen tempo te volgen. Interesse? Neem dan contact op met onze begeleider.

Daarnaast kan de directie voor de starters 'Pas voor de Klas'-pakketten bestellen. Dat pakket biedt hen praktische tips en praktijkverhalen en geeft meer inzicht in zichzelf en info over starten in Brussel. 

Voor mentoren

In het leerlabo coach-de-mentor biedt OCB Brusselse mentoren van verschillende scholen een experimenteerplek om tips en ervaringen uit te wisselen rond de concrete begeleiding van starters. Ze verdiepen zich er in hun coachingsvaardigheden en verkennen samen de specifiek Brusselse uitdagingen.

Voor starters

Voor starters zelf organiseert OCB intervisiemomenten, in de vorm van een Starterscarrousel. Starters ervaren hier een gevoel van (h)erkenning door met andere starters hun ervaringen, successen en uitdagingen te delen. Dit schooljaar organiseert OCB ook een sessie specifiek voor zij-instromers.

Nieuw in het aanbod sinds dit schooljaar is het Inleef- en leertraject Stadsleerkracht. Interessant voor alle Brusselse leraren, maar zeker ook voor starters.