Aanvangsbegeleiding

 

Als directie of beleidsmedewerker kan je hier een aanvraag doen om Pas voor de Klas-pakketten te bestellen voor je school.

Pas voor de Klas-pakketten bestellen

Leraren aantrekken, starters goed ondersteunen en duurzaam deel laten uitmaken van het schoolteam is in Brussel een grote uitdaging. Meer dan 1 op 2 van de leerkrachten stapt binnen de 5 jaar uit het onderwijs. Het lerarenkorps is opvallend jonger dan in de rest van Vlaanderen en wordt geconfronteerd met grootstedelijke elementen als diversiteit en meertaligheid.

Een goed aanvangsbeleid is cruciaal

Een goed aanvangsbeleid start vanuit de school zelf en moet passen binnen het schoolbeleid. Daarom is de eerste doelstelling van onze ondersteuning gericht op het intern versterken van scholen.

De vorming ‘Aanvangsbegeleiding’ geeft een aanzet om directeurs en beleidsmedewerkers te versterken in het plannen, organiseren en uitvoeren van een sterk aanvangsbeleid. Er is ook mogelijkheid tot een vervolgtraject rond aanvangsbegeleiding waar deelnemers aan de vorming kunnen op intekenen. Na de vorming kunnen deelnemers zich inschrijven voor de nieuwsbrief die elke maand een item uit de vorming of een extra inzicht aanbiedt.

Ondersteuning voor startende leerkrachten

Voor de startende leerkrachten organiseert het Onderwijscentrum Brussel intervisiemomenten in de vorm van de Starterscarrousel. Tijdens deze bijeenkomsten brengen we starters uit verschillende scholen samen om uit te wisselen rond uitdagingen als klasmanagement, meertaligheid, relatie met ouders, differentiatie … Op basis van eigen gekozen casussen geven ze elkaar tips & tricks.

Directeurs kunnen elk jaar voor hun nieuwe starters 'Pas voor de Klas-pakketten' bestellen. In de 'Lesgeven in Brussel-totebag' vinden ze:

  • het startersboekje ‘Pas voor de Klas’ vol praktische tips, praktijkverhalen & info over het onderwijs in Brussel
  • een metroplan
  • een aantal leuke hebbedingen