Aanvangsbegeleiding

Brussel telt een opvallend jong lerarenkorps. Er zijn ontzettend veel startende leerkrachten aan het werk. Die starters goed ondersteunen en hen duurzaam deel laten uitmaken van het schoolteam is van het grootste belang. Niet alleen voor de starters zelf, ook om het groeiende lerarentekort en lerarenverloop een halt toe te roepen. Daarom zetten we vanuit Onderwijscentrum Brussel actief in op aanvangsbegeleiding. We hebben een aanbod voor drie doelgroepen: directies (en beleidsmedewerkers), mentoren en – last but not least – de starters zelf.

Voor directies

Een goed aanvangsbeleid start vanuit de school zelf en moet passen binnen het schoolbeleid en de schoolcultuur. Daarom is de eerste doelstelling van onze ondersteuning gericht op het intern versterken van scholen.

De vorming Aanvangsbeleid geeft een aanzet om directeurs, beleidsmedewerkers en mentoren te versterken in het plannen, organiseren en uitvoeren van een sterk aanvangsbeleid. Er is ook mogelijkheid tot een vervolgtraject en deelnemers kunnen zich inschrijven om de ‘nieuwsbrief aanvangsbegeleiding’  te ontvangen. Deze nieuwsbrief biedt elke maand een item uit de vorming of een extra inzicht aan.

Daarnaast kunnen directeurs elk jaar voor hun starters 'Pas voor de Klas-pakketten' bestellen. In de 'Lesgeven in Brussel-totebag' vinden ze:

  • het startersboekje ‘Pas voor de Klas’ vol praktische tips, praktijkverhalen & info over het onderwijs in Brussel
  • een metroplan
  • een aantal leuke hebbedingen

Voor mentoren

Binnen het aanvangsbeleid stellen scholen vaak een mentor aan om een belangrijke rol op te nemen bij de ondersteuning van starters op school.

Als aanvulling op de vele intensieve mentoropleidingen die er bestaan, willen wij in het leerlabo Coach de mentor Brusselse mentoren een plaats bieden om:

• uit te wisselen met andere mentoren
• ervaringen te delen
• even te verdiepen in bepaalde coachingsvaardigheden
• de specifiek Brusselse uitdagingen samen te verkennen …

Kortom: een plaats om van elkaar te leren. De eerste sessie van het leerlabo ‘coach-de-mentor’ vindt plaats op 15 oktober 2020. De volgende sessies worden inhoudelijk en praktisch gepland samen met de mentoren die deelnemen.

Voor starters

Voor startende leerkrachten organiseert het Onderwijscentrum Brussel intervisiemomenten in de vorm van de Starterscarrousel

Tijdens deze bijeenkomsten brengen we starters uit verschillende scholen samen om uit te wisselen rond uitdagingen als:

  • klasmanagement
  • meertaligheid
  • relatie met ouders
  • differentiatie

Op basis van eigen gekozen casussen geven en krijgen starters tips & tricks van elkaar en van enkele ondersteuners.